Entreprenør vil fra Torsdag 25. januar starte litt arbeid i uteområdet ved veitvetstubben 1-3/5 hvor de skal rydde bort snø og lage understell til sin rigg og showrom.

Styret har i desember 2017 signert kontrakt med SansBygg AS for utførelse av våtromsprosjekt.

Arbeidet med selve badene skal starte etter påske, og først ut er Veitvetstubben 3/5 og oppgang 1E. Planen fra entreprenør er at disse skal være ferdig før sommerferien.

For andelseiere i disse oppgangene vil det bli avholdt beboermøte 12. februar hvor entreprenør vil gi informasjon om hvilke datoer som gjelder for den enkelte oppgang.

Det blir også mer informasjon om befaring av bad, utstilling av standard løsning, bytte av lås og tilvalg hvis man ønsker å oppgradere standard på sitt bad.


For oppgangene i Veitvetstubben 1 A-D, 2, 4 og veitvetveien 7 er det planlagt oppstart i August, og ferdigstilling i desember.

Beboermøte for disse blir antagelig avholdt i april mnd, og man får da informasjon om de datoene som gjelder for den enkelte oppgang.


For oppgangene i Veitvetstubben 6, 8 og 10 er det planlagt oppstart i januar 2019 med ferdigstilling før påske.

Beboermøte blir avholdt på senhøst/vinter 2018 hvor man får informasjon om de datoer som gjelder for den enkelte oppgang.

 


Noen vanlige spørsmål styret mottar

 • Sparebad. Dette vil bli etter befaring med entreprenør, men grunnet nye rørstammer som bryter membran er det få, om noen bad som ikke blir rehabilitert, uavhengig av tilstand.
 • Kompensasjon. Som vedtatt på generalforsamling er det vedtatt et tak på 80.000kr i kompensasjon til andelseiere med bad nyere enn 5 år, som kan dokumentere og tilfredsstiller våtromsnorm om badet ikke kan spares. Denne kompensasjonen beregnes ut fra maksimalt 40% av dokumenterte kostnader, med 15% avkortning per år siden renovering.
 • Varighet. Det er estimert 4 til 5 uker per leilighet, alle leiligheter på samme side av en oppgang må tas samtidig. 2-3 første ukene vil man være helt uten vann og avløp, etter det skal kjøkken være mulig å bruke.
 • Beboelige. Det vil være mulighet å bo i leiligheten (uten kjøkken), entreprenør vil sette opp toalett og dusj rigg på området og leiligheten vil etter beste evne bli beskyttet for støv men det vil på dagtid være trafikk inn og ut av leilighet, samt til tider mye støy, for de med husdyr er det anbefalt at disse er bortplassert i byggeperioden.
 • Tilvalg. Det vil bli satt sammen noen standard løsninger med variert farge osv man kan velge fra, det vil også være mulig i tidligere nevnte møte med entreprenør å velge andre ting mot en ekstra kostnad. Det vil også komme mulighet for å få pris på utvidelse av badets areal for de som ønsker. Allerede utvidede bad vil selvfølgelig bli rehabilitert i samme størrelse uten ekstra kostnad.

Bydelsutvalget i Bjerke vil vurdere å innføre beboerparkering. De holder et åpent informasjonsmøte om dette tirsdag 28. november kl. 18.00 – 19.30 for de som ønsker å delta.

møtene holdes i bydelens lokaler Ulvenveien 80 på Økern. Om du søker adressen på Google map, skriv: Ulvenveien 88.

Dette vil for vår del kun berøre gateparkering i veitvetstubben om det blir innført.

Informasjonsskrivet  Alt du lurer på om beboerparkering

Tirsdag 7. November kl. 18.00 blir det avholdt ekstraordinær generalforsamling i Øvre Veitvet Borettslag på Bjerke videregående skole, Statsråd Mathiesens Vei 25.

Til behandling er behovet for å utvide låneramme for rør- og våtromsprosjektet.

Opprinnelig låneramme på 48 millioner som var basert på estimater i forprosjektet.
Etter å ha mottatt tilbud fra fem entreprenører ser styret at det er nødvendig med en låneramme på 55 millioner for å kunne stille bankgaranti for hele prosjektet.

I forbindelse med at vi har en avtale med Norsk Brannvern, vil de gjennomføre en befaring hos oss mellom klokken 17:00 og 21:00.

 

Onsdag 27. september besøkes:

Veitvetstubben 1, 2, 3 og 4.

Mandag 02. oktober besøkes:

Veitvetstubben 5, 6, 8, 10 og Veitvetveien 7

Dersom man ikke har mulighet til å være hjemme denne kvelden vil de komme tilbake:

Onsdag 04. oktober mellom kl. 17:00 og 21:00.

 

Norsk Brannvern vil foreta en kartlegging av brannsikkerheten og utføre enkle kontroller. Teste, samt bytte batteri i røykvarslere og utføre enkel kontroll av slukker. Dette er en del av styrets systematiske HMS-arbeid for økt brannsikkerhet for alle beboere.

Styret minner om at andelseier i henhold til vedtekter, punkt 5-2 (4) må gi adgang til leiligheten for borettslagets representant så vedlikeholdsplikt kan overholdes.

Det er viktig at Norsk Brannvern får kommet innom samtlige boenheter.

Etter flere henvendelser fra andelseiere i Veitvetstubben 6 ble det på generalforsamlingen vedtatt forslag om at disse felles og erstattes med nye, men mindre trær.

 

 

 

 

 

 

Disse er nå kuttet ned, vaktmester jobber med bortkjøring av kvist og frese vekk stubber.
Styret jobber med avklaring på hvilken type tre som skal plantes, samt når det er best at disse kommer på plass.

Som vedtatt på ekstraordinær generalforsamling 24. januar 2017 skal alle vann- og avløpsrør i borettslaget skiftes, dette medfører rehabilitering av alle bad.

I perioden etter vedtaket har styret valg USBL som prosjekt- og byggeleder, de har utarbeidet anbudsdokumenter til entreprenører interessert i å gi tilbud på arbeidet.
I August ble det gjennomført tilbudsbefaring av 4 varierte bad sammen med entreprenører, USBL og byggekomite for å hjelpe entreprenørene se an jobben.
I oktober når pristilbud foreligger kommer Styret med bistand fra USBL til å velge entreprenør.

 

Noen vanlige spørsmål styret mottar

 • Husleieøkning. Alle andelseiere uavhengig av tilstand på bad har fått 700kr i mnd økt husleie, med en forventet ny økning på ca 200kr mnd i 2019

 

 • Sparebad. Dette vil bli etter befaring med entreprenør, men grunnet nye rørstammer som bryter membran er det få, om noen bad som ikke blir rehabilitert, uavhengig av tilstand.

 

 • Kompensasjon. Som vedtatt på generalforsamling er det vedtatt et tak på 80.000kr i kompensasjon til andelseiere med bad nyere enn 5 år, som kan dokumentere og tilfredsstiller våtromsnorm om badet ikke kan spares. Denne kompensasjonen beregnes ut fra maksimalt 40% av dokumenterte kostnader, med 15% avkortning per år siden renovering.

 

 • Fremdrift. Forventet arbeidsstart vil avhenge av entreprenørs kapasitet, men forventet tidlig 2018

 

 • Varsling. Hver enkelt beboer har møte med entreprenør for å avtale utseende og eventuelle tilvalg i god tid før oppstart i sin oppgang, det foreligger ingen oversikt per nå over når de enkelte oppganger blir tatt, renovering vil pågå hele 2018 og deler av 2019.

 

 • Varighet. Det er estimert 4 til 5 uker per leilighet, alle leiligheter på samme side av en oppgang må tas samtidig. 2-3 første ukene vil man være helt uten vann og avløp, etter det skal kjøkken være mulig å bruke.

 

 • Beboelige. Det vil være mulighet å bo i leiligheten (uten kjøkken), entreprenør vil sette opp toalett og dusj rigg på området og leiligheten vil etter beste evne bli beskyttet for støv men det vil på dagtid være trafikk inn og ut av leilighet, samt til tider mye støy, for de med husdyr er det anbefalt at disse er bortplassert i byggeperioden.

 

 • Tilvalg. Det vil bli satt sammen noen standard løsninger med variert farge osv man kan velge fra, det vil også være mulig i tidligere nevnte møte med entreprenør å velge andre ting mot en ekstra kostnad. Det vil også komme mulighet for å få pris på utvidelse av badets areal for de som ønsker. Allerede utvidede bad vil selvfølgelig bli rehabilitert i samme størrelse uten ekstra kostnad.

Link til kopi av skriv som henger i alle oppganger finner du her

For English or other languages please use google translate or similar services

I dag ble det gjennomført tilbuds befaring sammen med entreprenører hvor de fikk se på noen bad så de får dannet seg et bilde av prosjektet.

I oktober når pristilbud er fremlagt vil styret og byggekomité velge entreprenør og komme med mer informasjon.

Grunnet mye papp etterlatt ved søppelstasjonene i det siste er det nå satt ut en container ved Veitvetstubben 4 for de som har behov for å kaste større mengder.