Entreprenør planlegger oppstart av montering i leiligheter mandag 7/1-2019

Arbeidene vil starte fra kl 07.00 så det er mulighet for de som må tidlig avgårde, Entreprenør vil levere ut skriv til alle i oppgangen med tid og kontaktinformasjon.

Planlagt fremdrift er 7 oppganger per uke frem til 1. februar. Signalene fra Get vil forsvinne i det oppgangen legges om til Fiber, men man blir ikke belastet for ev. tjenester fra homenet før avtalestart februar.

Planlagt gjennomføring er som følger, avvik kan forekomme så nøyaktig dato vil bli informert om fra entreprenør.

  • oppdatert 20/12-2018
Oppgang Dag Dato
6B mandag 07.jan
6C tirsdag 08.jan
6D tirsdag 08.jan
4A onsdag 09.jan
4B onsdag 09.jan
4C torsdag 10.jan
3A fredag 11.jan
3B mandag 14.jan
3C tirsdag 15.jan
5 tirsdag 15.jan
1A onsdag 16.jan
1B onsdag 16.jan
1C torsdag 17.jan
1D fredag 18.jan
1E mandag 21.jan
7A tirsdag 22.jan
7B tirsdag 22.jan
7C onsdag 23.jan
2A onsdag 23.jan
2B torsdag 24.jan
2C fredag 25.jan
8A mandag 28.jan
8B tirsdag 29.jan
8C tirsdag 29.jan
10A onsdag 30.jan
10B onsdag 30.jan
10C torsdag 31.jan
6A fredag 01.feb

Styret minner om at sluttbefaring er beboers anledning til å gjennomgå badet sammen med entreprenør og USBL.

Vi har fått melding om at enkelte beboere har litt løse toalettseter og enkelte dusjvegger ikke er tette som ikke er avdekket på sluttbefaring,

Sansbygg ber om at slike feil meldes til prosjektleder Sveinung Pannberg på epost Sveinung@sansbygg.no

Alle skal ha mottatt dette skrivet i posten, her kan man legge bestilling av tjenester enten via linken eller ringe Homenet på oppgitt telefon nummer.

I tillegg har styret utvidet åpningstid på Torsdager fra 18.00-20.00 (styrerommet i Veitvetstubben 5) om man har spørsmål.

Det er opprettet en ny side med litt informasjon om de forskjellige valgene – klikk her

Styret vil påminne om regler for bruk av vaskemaskin i egen leilighet og fellesvaskeri

Bruk av vaskemaskin/tørketrommel i fellesvaskeri og leilighet er tillatt fra 07.00 til kl 21:30 på hverdager
og til kl 18:00 på lørdager og fra kl 12:00 til 18:00 på søndager. Det er forbudt å bruke
vaskemaskin/tørketrommel på offentlige fri- og helligdager.

Det er for tiden ledig garasjeplass om noen ønsker å leie.

Prisen for garasje er 500kr mnd pluss etableringsgebyr til obos.

 

For spm om parkering kan man kontakte Karin Eikebø på telefon 412 48 251 eller sende epost til styret på:  ovreveitvet@styrerommet.net

Styret får stadig melding om at beboere kaster eget søppel, eller setter igjen gjenstander i konteinerne Sansbygg bruker i vårtromsprosjektet.

Dette må opphøre, det er kun Sansbygg som får benytte disse konteinerne og ekstrakostnaden dette medfører blir fakturert borettslaget. Det kan bli snakk om store bøter hvis returnert avfall ikke er korrekt sortert.

Søppel skal kun kastes i avfallsbrønn, er det full er det 4 andre tilgjengelig.
Gjenstander som ikke kan kastes i avfallsbrønnen må oppbevares i egen leilighet/bod frem til det kommer komprimatorbil, eller leveres på Haraldrud gjenbruksstasjon.

Styret minner om at det ikke er tillatt å oppebevare ting i kjellergangene, og sykkelbod er kun for sykler og barnevogner.

I samband med renoveringen har entreprenør behov for tilgang til noen boder. Hvis disse ikke er merket med navn eller leilighet blir det satt opp skriv i oppgangene. Styret ber i så tilfelle om at alle sjekker sin egen bod. Hvis entreprenør ikke får tak i eier av bod innen rimelig tid blir lås klipt av for å sikre fremdrift av prosjektet.

Styret