I dag har Re:sykkel.no vært hos oss og fjernet massevis av sykler som bare sto og støvet ned.

En vinn-vinn-situasjon både for borettslaget og sykkelfirmaet. De hentet syklene hos oss, kostnadsfritt, de fikser/reparerer dem og selger dem videre for en billig penge.

Nå som vi endelig har fått fjernet gamle sykler (og vogner), kan vi vel like gjerne  fortsette oppryddingen? Gulvene i sykkelrommene trengs å feies, noe  søppel som ligger strødd rundt om kring,  bør kastes, og hva med et malingsstrøk eller to? Dersom noen har tid og lyst og ønsker å gi sykkelrommene (og gjerne kjellergangene) et lite løft, så  har vi både feiekoster og mengder med maling stående. Søppel kan samles opp i sekker og plasseres utenfor bomberommene. Styret låser sekkene inn,  til neste komprimatorbil kommer. 
VIKTIG! Det er kun vogner og sykler som skal stå i sykkelrommene. Det er ikke tillat å oppbevare andre ting der. Og det er IKKE et sted hvor man kan  sette fra seg søppel og ting  som man vil kvitte seg med.. Dersom man ikke har plass i kjellerboden til saker og ting som skal kastes, kan man be styret om å få oppbevare  disse i bomberommet i påvente av  komprimatorbilen.

Re:sykkels firmapresentasjon:

RE:Sykkel har en enkel forretningsidé; vi tar imot forlatte sykler, sykler du ikke ønsker og sykler som står og tar opp plass i sykkelboder/uteplasser. Vi gir syklene en grundig gjennomgang og service for å selge dem videre, slik at de ikke ender opp i containeren. Tanken vår er å spare miljøet og øke gjenbruk, bruk- og kastmentaliteten minskes. Vi prøver på vår lille måte å hjelpe planeten. I tillegg gir vi folk muligheten til å kjøpe en bra sykkel til en god pris. Ikke minst våre klassiske sykler som dukker opp i ny og ned som mange har nostalgiske minner fra barndommen. Alle sykler blir sjekket i sykkelregister i tilfelle de er registrert på en eier eller meldt stjålet. Vi tar i så fall kontakt slik at eier kan bli informert at den står hos oss. Vi har brukthandel bevilling fra Politiet slik at vi kan drive en ryddig butikk som gagner alle som er glad i å sykle.

Vi har butikk og verksted i Skovveien 13 i Oslo. Velkommen til oss.

Ny vaktmestertjeneste i borettslaget fra 1. august 2020.
Vaktmester vil være tilstede i borettslaget på tirsdager, onsdager og fredager.
Dersom beboerne ønsker kontakt med vaktmester, skal dette skje via styret. Enten på mail, skriftlig beskjed i postkassen utenfor Veitvetstubben 5 eller muntlig på styrerommet hver torsdag fra kl 17.30 – 19.00.


Styret forbereder skikkelig opprydding i alle sykkelrom:


ALLE sykler (og vogner) som ikke skal kasseres, MÅ merkes med navn innen 25. august 2020.

STYRET MINNER OM:

Hundene skal alltid gå i bånd og passes på av ansvarlig person, samt ikke benytte friarealene i ØVB (les: grøntområdene / lekeplassene) til lufting.

Hundeeier forplikter seg omgående til å fjerne alle eventuelle ekskrementer som dyret legger fra seg innenfor borettslagets område.

Hundeeier er ansvarlig og erstatningspliktig for enhver skade dyret måtte påføre ØVB eller andelseiere i borettslaget, f. eks ved beskadigelse av blomster og grøntanlegg m.m..

Styret     09.07.2020

Oslo kommune har vårrengjøring.

Den 23. april klokken 07.00 – 19.00 er det derfor parkering forbudt langs veitvetstubben.

 • Kommunen setter opp skilt i gatene minimum 24 timer før vi starter rengjøringen, så du får flyttet bilen.
 • Hvis bilen din ikke er flyttet når de feier og rengjør gatene kan bilen bli tauet bort. Se derfor etter nye skilt i gaten en gang i døgnet.

komprimatorbil

Det blir Komprimatorbili borettslaget onsdag den 22. april

Informasjon om ny rutine for gjennomføring er hengt opp i alle oppganger.

Styret i ØVB

Vi har fått tilbakemelding om at flere av de 94 leilighetene som har RiksTV opplever problemer med tv signalet til tider og har noen punkter med informasjon. I helgen som var hadde de et større landsdekkende problem.

 1. Husk å meld feil til RiksTV kundeservice på telefon 210 10 210
 2. Be om kompensasjon fra RiksTV når dere opplever problemer
 3. Følg med på deres facebook sider for oppdatert informasjon om større feil
 4. Prøv RiksTV app på pc/mobil for de som har mulighet til dette
 5. Vurder alternativ leverandør, det er i avtalen med Homenet mulighet til å benytte Viasatt som leverandør, noe 37 leiligheter har valgt.

Grunnet virus situasjonen og de gjeldende reglene rundt samlinger med mange personer har vi i dialog med OBOS kommet frem til at Generalforsamlingen som var planlagt 6. mai blir utsatt på ubestemt tid.

Under gjeldende lovgivning må generalforsamling være avholdt innen 30 juni, men OBOS sentralt er i dialog vedrørende utsettelse av dette.
Alternativt vurderes bruken av OBOS digital generalforsamling med avstemming via tekstmelding for å få gjennomført de lovlige kravene innen fristen, med en ordinær generalforsamling senere på året når forholdene tillater det.

Styret vil komme tilbake med mer informasjon når det er tilgjengelig, og vil i denne perioden kunne sende ut SMS med informasjon i tillegg til de vanlige kanalene med oppslag i oppgang og skriv til hver enkelt leilighet.

Vi i valgkomiteen søker etter representanter som ønsker å stille til styreverv.

Dette er en super anledning til å påvirke eget bomiljø.

Styrevervene som er på valg:

 • Valg av leder for 1 år
 • Valg av 2 styremedlemmer for 2 år
 • Valg av 3 varamedlemmer for 1 år

Dersom dette kunne passet deg og du ønsker å melde deg eller vil ha litt mer informasjon, ta kontakt med en av oss i valgkomiteen.

Du kan sende epost til kontakt@ovreveitvet.no

Vennlig hilsen

Rita, Eva, Paramjeet og Caroline

Fra 1/2-2020 har IF Skadeforsikring tatt over fra Trygg Forsikring som forsikringsselskap i borettslaget.

skadehenvendelser meldes nå til IF på telefon 21 49 24 00

Informasjon om generalforsamling 6.mai skal være sendt ut fra OBOS, i den sammenheng minner vi om at forslag som ønskes behandlet må være styret i hende senest 1 mars 2020

For å sikre en effektiv og god behandling av saker som ønskes behandlet av generalforsamlingen må det:

 • gå klart frem at saken ønskes behandlet av generalforsamlingen
 • formuleres et konkret forslag til vedtak som det kan stemmes over

Forslag kan sendes per epost til kontakt@ovreveitvet.no eller til styrets postkasse ved Veitvetstubben 5