Styret vil påminne om regler for bruk av vaskemaskin i egen leilighet og fellesvaskeri

Bruk av vaskemaskin/tørketrommel i fellesvaskeri og leilighet er tillatt fra 07.00 til kl 21:30 på hverdager
og til kl 18:00 på lørdager og fra kl 12:00 til 18:00 på søndager. Det er forbudt å bruke
vaskemaskin/tørketrommel på offentlige fri- og helligdager.

Det er for tiden ledig garasjeplass om noen ønsker å leie.

Prisen for garasje er 500kr mnd pluss etableringsgebyr til obos.

 

For spm om parkering kan man kontakte Karin Eikebø på telefon 412 48 251 eller sende epost til styret på:  ovreveitvet@styrerommet.net

Styret får stadig melding om at beboere kaster eget søppel, eller setter igjen gjenstander i konteinerne Sansbygg bruker i vårtromsprosjektet.

Dette må opphøre, det er kun Sansbygg som får benytte disse konteinerne og ekstrakostnaden dette medfører blir fakturert borettslaget. Det kan bli snakk om store bøter hvis returnert avfall ikke er korrekt sortert.

Søppel skal kun kastes i avfallsbrønn, er det full er det 4 andre tilgjengelig.
Gjenstander som ikke kan kastes i avfallsbrønnen må oppbevares i egen leilighet/bod frem til det kommer komprimatorbil, eller leveres på Haraldrud gjenbruksstasjon.

Styret minner om at det ikke er tillatt å oppebevare ting i kjellergangene, og sykkelbod er kun for sykler og barnevogner.

I samband med renoveringen har entreprenør behov for tilgang til noen boder. Hvis disse ikke er merket med navn eller leilighet blir det satt opp skriv i oppgangene. Styret ber i så tilfelle om at alle sjekker sin egen bod. Hvis entreprenør ikke får tak i eier av bod innen rimelig tid blir lås klipt av for å sikre fremdrift av prosjektet.

Styret

Oslo kommune har vårrengjøring.

Den 20. april klokken 07.00 – 19.00 er det derfor parkering forbudt langs veitvetstubben.

  • Vi setter opp skilt i gatene minimum 24 timer før vi starter rengjøringen, så du får flyttet bilen.
  • Hvis bilen din ikke er flyttet når vi feier og rengjør gatene kan bilen bli tauet bort. Se derfor etter nye skilt i gaten en gang i døgnet.

Usbl er borettslagets representant overfor SansBygg as som entreprenør gjennom hele byggesaken.
All kommunikasjon vedr. tilvalg og praktiske spørsmål skjer med entreprenørs byggeleder på stedet. Evt. klager på entreprenør til Usbl. I siste instans til Styret, skriftlig.

Det er foretatt befaringer og forundersøkelser i borettslaget
Det er utarbeidet en detaljbeskrivelse av arbeidene på bakgrunn av dette
Det er hentet inn priser fra kvalifiserte entreprenører som grunnlag for vedtak i Borettslaget.
Tilbudene er gjennomgått og kontrollert, og det er avholdt møter med rimeligste tilbydere.

Ut i fra tilbud og forhandlinger er SansBygg AS som rimeligste tilbyder valgt.
Alle får en beboerinfo på informasjonsmøtet med praktisk informasjon om byggeprosess. Denne må leses grundig!
Informasjonsskrivet inneholder også lister med tilvalg og frister.
Det avholdes førbefaring i alle leiligheter med repr. fra Usbl og SansBygg as
Arbeidene tar ca. 5 uker i leiligheten
Entreprenør dekker til gulv, og monteres glidelåsvegg/støvvegg mot tilstøtende rom. Det blir allikevel støv! Det blir også støy!
Ta ned bilder og ta ut glass av evt. hyller/skap på vegg mot bad.
Rydd unna verdisaker og elektronikk – «føre var»

Det etableres midlertidig wc og dusj i brakker mens arbeidene pågår
Disse renholdes av SansBygg AS
Man kan bo i leilighetene, men dette anbefales ikke!
Bærbare toalett i leiligheten for de med spesielle behov.

Hjemmesykepleien bør, for de det gjelder, kontaktes og informeres om at det kan være økt behov for hjelp/avlastning.

Fellesarbeider.
Nye vann og avløpsstammer fra kjellergulv til himling i øverste etasje. Endret plassering kan forekomme.
Nye rørstrekk i kjeller.

Kjøkken
Nye vann og avløpsstammer fra kjellergulv til himling i øverste etasje.
Innredning demonteres om nødvendig og remonteres. Evt. innkassinger og bygningsmessige arbeider avsluttes med hvit overflate, om beboer ikke har riktig farge tilgjengelig.
Alle kjøkken vurderes på førbefaringen (vannlås, kraner)
Asbestsanering: Det undersøkes om det er Asbest. Dette sanere forskriftsmessig der dette er aktuelt.

Nye bad
Alt utstyr demonteres og overflater renskes.
Vegger, gulv og himling rives.
Nye gulv med membran, varmekabler, sluk og fliser.
Nye vegger med membran og fliser.
Vann/avløpsstammer skjules i flislagt innkassing
Vannrør til utstyr ligger delvis skjult og delvis åpent på vegg, forkrommet.
Ny senket himling m/downlight. LED.
Ny vegghengt WC
Opplegg til vaskemaskin/tørk i leiligheten.(vann/avløp/strøm)
Bereder eldre enn 15 år skiftes, bekostes av beboer.
Alle får ny innredning, mulighet for tilvalg.
Dusjkabinett remonteres ikke, og heller ikke nytt.
Tilkopling til el-anlegg.
Nye baderomsdør er medtatt i prosjektet.

Får jeg badet slik jeg vil? - Det er et utstillingsrom i brakke for flisvalg og tilvalg.
Muligheter for individuelle valg av fliser. beboer tar dette direkte med flisleverandøren (Fagflis).
Mulighet for tilvalg/oppgradering av utstyr/innredning.
Planløsning vil kunne endres noe (ikke plassering av wc) avh. av leilighetstype.
Alle tilvalg er å anse som avtale mellom entreprenør og andelseier, og faktureres direkte.

Det vil bli avholdt førbefaring i alle leiligheter
Usbl deltar sammen med SansBygg as
Der ser vi på konkrete løsninger i leiligheten.
Tilvalg blir gjennomgått
Det blir gitt råd vedr. utstyr
SansBygg as bistår videre med tilvalg
Viktig at beboerne setter seg inn i prosjektet (beboerpermen), og bruker show-rommet aktivt.

Når badet\vaskerommet er ferdig vil det foretas en ferdigbefaring ca. en uke etter at det kan tas i bruk.
Usbl og SansBygg as deltar.
Befaringen gjelder kontraktsmessige arbeider, og Usbl skriver mangelliste.
Evt. feil/mangler håndteres av Entreprenør og Usbl. Gjelder praktisk og økonomisk.
Beboer kan ikke holde tilbake penger ved feil på kontraktsarbeidene, kun på evt. tilvalg.
Entreprenør får en spesifikk frist for utbedring(avh. av leveranser)

Om en uforutsett hendelse skulle oppstå slik som vannlekkasje, kloakkstopp,El-svikt etc ,skal SansByggs representant kontaktes.
Om andre kontaktes for utbedring risikerer man å måtte dekke dette selv.