Agio forvaltning er vår nye forretningsfører. I den forbindelse får vi NY mail adr til styret: ovreveitvet@styremail.no, f.o.m. 1. januar 2022.

Nye fakturaer for felleskostnadene sendes ut i løpet av få dager med forfallsdato den 20.. Fra og med februar blir forfallsdatoen som tidligere den 1. hver måned.

Styret

Borettslaget vil i år igjen tilby beboerne å sette ut ting de ønsker kaste 😊 Firmaet Renova henter skrotet med komprimatorbiler og skapbiler (for kilde-sortering) ved hver enkelt oppgang.

På denne måten blir det kort å bære for alle.

Beboerne har derfor muligheten til å få ryddet skikkelig opp i garasjer, boder, ganger og leiligheter.

OBS. Kun skrot fra borettslaget! Forbudt å sette ut ting for andre.

Hvordan:

Komprimatorbilene kjører til alle blokkene, og tar med skrot som er satt frem.

Sett skrotet i små ”hauger” slik at bilene kan stoppe ett sted ved hver oppgang.

Små ting settes i plastsekker/søppelsekker, slik at innlasting skjer effektivt.

Sett frem skrotet tidligst mandag 26. april, fra kl. 16.00, altså dagen før innsamlingen.

Plassering:

  • Det som skal kastes settes nær inntil kjøreveien mellom oppgangene, slik at det blir kort å bære for mannskapene som skal laste skrotet videre inn i komprimatorbilene.
  • Pass på at det er plass i veien så komprimatorbilene kan passere. (Minst 3,0 meter)
  • Renova ønsker at skrotet legges litt utover, i små hauger, altså ikke i én stor haug, siden det da er lettere å sortere det.
  • Elektrisk, gips og isolasjon settes separat. Dette skal i skapbilene.

Avfalls-typer:

  • De tar ikke med farlig avfall, som maling, tomme malingsbokser, fugepatroner, batterier og brannslukkere og lysstoffrør.
  • De tar heller ikke med matavfall/husholdningsavfall.
  • De tar ellers med de fleste typer skrot/avfall. Beboerne kan altså kaste ting som: Møbler, sofaer, treverk, metall, madrasser, dekk/bilhjul, sykler, klær, papp, glass, plast, keramikk, elektrisk osv.

Så håper vi dette blir godt mottatt av beboerne i borettslaget 😊

Med vennlig hilsen

Styret

Forretningsfører har informert styret om at dersom andelseiere tar kontakt med forretningsfører direkte på mail eller pr telefon, så faktureres borettslaget for disse henvendelsene.

Minner om at alle henvendelser skal skje skriftlig til styret.

Dette til orientering.

Styret

03.03.2021

De som ønsker å registrere seg for bruk av de nye ladestasjonene, må sende en mail til styret ovreveitvet@styremail.no og søke om tilgang. De vil da motta en brukerveiledning med informasjon om registrering.
Pris per kWh = kr. 3,50
Minuttpris etter 4 timer = kr. 0,33,- (kr. 20,- per time).
Man kan lade bilen i opptil 4 timer. Dersom bilen ikke flyttes etter denne tiden, påløper det en ekstraavgift på kr 20,- pr time.

Betalingskortet som man registrerer, vil automatisk bli belastet den 10. i hver måned for ladeforbruket.

……..er fjernet for en kortere periode etter ønske fra vaktmesteren. De fylles raskt opp med husholdningssøppel, da noen beboere ikke kaster husholdningssøppelet sitt i søppelbrønnene, men bruker søppelkassene utenfor Veitvetstubben 6 i stedet. Dette kan bli en permanent løsning, dersom søppelkassene igjen fylles opp med husholdningssøppel når de settes tilbake på plass igjen om et par uker.

Den tar med seg alle typer skrot, unntatt farlig avfall, som maling, løsemidler, spraybokser, fugepatroner og asbest.

Vi ber om at saker og ting som skal kastes, ikke settes ut flere dager før komprimatorbilen kommer, så slipper vi at masse skrot blir dratt utover.

Fra 1. november 2019 ble det innført forbud mot å kaste søppel i sort eller fargede sekker, så man må bruke gjennomsiktige sekker dersom det er behov for det.

Det står en del skrot, søppel, saker og ting i noen kjellerganger og sykkelrom, som vi håper beboere hjelper oss med å bære ut om kvelden den 28. oktober.

Det er satt opp et skriv vedrørende innglassing av balkonger, på alle oppslagstavlene i oppgangene i borettslaget. Eventuelle bestillinger, må gjøres direkte til Romerike Balkongmontasje A/S telefon nr 63906029.

I dag har Re:sykkel.no vært hos oss og fjernet massevis av sykler som bare sto og støvet ned.

En vinn-vinn-situasjon både for borettslaget og sykkelfirmaet. De hentet syklene hos oss, kostnadsfritt, de fikser/reparerer dem og selger dem videre for en billig penge.

Nå som vi endelig har fått fjernet gamle sykler (og vogner), kan vi vel like gjerne  fortsette oppryddingen? Gulvene i sykkelrommene trengs å feies, noe  søppel som ligger strødd rundt om kring,  bør kastes, og hva med et malingsstrøk eller to? Dersom noen har tid og lyst og ønsker å gi sykkelrommene (og gjerne kjellergangene) et lite løft, så  har vi både feiekoster og mengder med maling stående. Søppel kan samles opp i sekker og plasseres utenfor bomberommene. Styret låser sekkene inn,  til neste komprimatorbil kommer. 
VIKTIG! Det er kun vogner og sykler som skal stå i sykkelrommene. Det er ikke tillat å oppbevare andre ting der. Og det er IKKE et sted hvor man kan  sette fra seg søppel og ting  som man vil kvitte seg med.. Dersom man ikke har plass i kjellerboden til saker og ting som skal kastes, kan man be styret om å få oppbevare  disse i bomberommet i påvente av  komprimatorbilen.

Re:sykkels firmapresentasjon:

RE:Sykkel har en enkel forretningsidé; vi tar imot forlatte sykler, sykler du ikke ønsker og sykler som står og tar opp plass i sykkelboder/uteplasser. Vi gir syklene en grundig gjennomgang og service for å selge dem videre, slik at de ikke ender opp i containeren. Tanken vår er å spare miljøet og øke gjenbruk, bruk- og kastmentaliteten minskes. Vi prøver på vår lille måte å hjelpe planeten. I tillegg gir vi folk muligheten til å kjøpe en bra sykkel til en god pris. Ikke minst våre klassiske sykler som dukker opp i ny og ned som mange har nostalgiske minner fra barndommen. Alle sykler blir sjekket i sykkelregister i tilfelle de er registrert på en eier eller meldt stjålet. Vi tar i så fall kontakt slik at eier kan bli informert at den står hos oss. Vi har brukthandel bevilling fra Politiet slik at vi kan drive en ryddig butikk som gagner alle som er glad i å sykle.

Vi har butikk og verksted i Skovveien 13 i Oslo. Velkommen til oss.