Styreleder: Rita E. Reistad tlf 40 89 29 80
Styremedlem: Anam Jamroz tlf 48 51 11 45
Styremedlem: Nina Matsholdt tlf 41 34 91 17
Styremedlem: Kjell R. Lind tlf 93 03 28 44
Styremedlem: Tommy Gürsel tlf 46 62 06 22


Henvendelser til styret skal skje skriftlig til styrets mailadresse: ovreveitvet@styremail.no eller som brev som legges i styrets postkasse utenfor Veitvetstubben 5.
Styret er å treffe på styrerommet (Veitvetstubben 5) hver torsdag (med mindre det er en helligdag) fra kl. 17.30 – kl. 19.00 hvor vi blant annet selger polletter til vaskeriene.

I 2021 ble kravet om fysisk oppmøte på generalforsamlinger fjernet fra loven, og styret står nå fritt til å selv bestemme hvordan møtene skal avholdes. Norske boligbyggelags landsforbund skriver på sin nettside: Det er etter hvert blitt ganske vanlig å avholde møtene digitalt, og statistikken har faktisk også vist at det kan gi økt deltakelse fra beboerne. Digitale møter er også kostnadsbesparende og mer tidseffektive.

Styret ønsker å avholde et digitalt årsmøte.
Vi bruker mye tid på å informere beboerne om hva som skjer i borettslaget, printe ut skriv og legge disse i postkassene til 224 andelseiere. Vi mener vi dekker behovet for informasjon til beboerne.
Styret har forespurt forretningsfører Agio om vi kan prøve ut beboerportalen deres, uten ekstra kostnader for borettslaget, dersom det avholdes et digital årsmøte/generalforsamling. Dette har Agio akseptert. Ved bruk av denne, kan andelseiere komme med spørsmål og få svar så lenge møtet pågår, vanligvis i 5 dager.
Fordelen med et digitalt møte, er selvfølgelig at flere kan delta. I fjor fikk vi inn over 100 underskrifter fra andelseiere som ønsket en digital generalforsamling. Det var fra personer som jobbet skift, var bortreist på jobb, ferieavvikling, småbarnsfamilier som manglet barnepass, flere hadde språkproblemer og opplyste at de kunne bruke google translate på et digitalt møte.
Dersom det er andelseiere som ikke kan delta på et digitalt årsmøtet, kan styret forlenge åpningstiden på torsdager når det er pollettsalg, slik at andelseiere kan komme å få hjelp til å delta på det digitale møtet.

Ifølge Borettslagsloven skal det avholdes en fysisk generalforsamling dersom 10% av andelseierne (d.v.s. 23 andelseiere) krever det. Dette på tross av at over 100 andelseiere i borettslaget ønsker et digitalt møte.

Dette til orientering.

Styret


Borettslaget er forsikret hos If Skadeforsikring, polisenummer SP2391925.


Oppstår det skade i leiligheten, skal andelseieren sørge for å begrense skadeomfanget mest mulig og prøve å kartlegge årsaken til skaden. Skaden meldes på telefon hele døgnet på telefon 21 49 24 00 eller via nettsiden: https://www.if.no/bedrift/meld-skade


Den enkelte andelseier må selv sørge for å ha hjemforsikring som dekker innbo og løsøre.


fra Ragn Sells


kommer onsdag 26. april 2023 kl. 18.00.

Dette kan kastes:
Trevirke
Papir/papp
Plast
Porselen
Keramikk
Møbler
Klær
Glass
Isopor

Dette kan IKKE kastes:
Farlig avfall (maling, batterier Metall impregnert trevirke, gulvbelegg)
Elektrisk- og elektronisk avfall
Dekk
Matavfall
Flytende avfall
Jord, stein, tegl, fyllmasse, betong
Forurensede masser
Gips
Isolasjon

Ved feilsortering vil borettslaget bli belastet ekstra! Det kan bli dyrt for oss!

Det er ikke tillatt og kaste avfall i sorte sekker.

Alt av elektrisk- og elektronisk avfall
skal legges i de grønne «burene» som
blir satt opp utenfor Veitvetstubben 4 og 10.

Beboerne bes hjelpe til med å kaste tingene sine i komprimatorbilen.

IKKE SETT UT TING SOM SKAL KASTES FØR TIRSDAG KVELD! Vi ønsker å unngå at fremmede personer kommer og roter i sakene, og søpler til for oss.

Styret

Ladetiden for el-biler ved ladestasjonene på oversiden av Veitvetveien 7, er endret fra 4-5 timer f.om. i dag.

Pris: Kr 4,20 pr kWh.

Minuttpris etter 5 timer = kr. 0,33,- (kr. 20,- per time).


Man kan lade bilen i opptil 5 timer. Dersom bilen ikke flyttes etter denne tiden, påløper det en ekstraavgift på kr 20,- pr time.

Informasjon til nye brukere av ladestasjonene på oversiden av Veitvetveien 7a: https://charge365help.zendesk.com/hc/no/categories/360003808258-BRUKER

Styret

Styret har mottatt følgende informasjon fra Bymiljøetaten, Oslo kommune: Fra og med mandag 5. desember til og med fredag 9. desember vil det være forbudt å parkere biler i Veitvetstubben. Det gjelder også de med faste parkeringsplasser som andelseierne leier av borettslaget.


Fremdriftsplan: 

Mandag 5. desember: Skjæring, riving og etablering av grøfter til kantsteiner.                           

Tirsdag  6. desember:  Setting av kantstein                               

Onsdag  7. desember:  Bånning av grøfter, avretting       

Torsdag  8. desember:  Fresing av veibane                           

 Fredag   9. desember:  Asfaltering


Bileiere som ikke overholder forbudet, kan få bilen borttauet av Oslo kommune for egen regning og ansvar.

Styret har den siste tiden hatt flere befaringer med forskjellige aktører innen vaktmestertjenester.

Borettslaget har i den forbindelse fått mye ros! De mente at det var usedvanlig rent, pent og ryddig hos oss. Vi fikk mye ros for de flotte grøntarealene våre og at de sjelden eller aldri hadde sett kjellerganger og vaskerier som var helt uten oppsamlet søppel og skrot.

Vi har mange flinke beboere som hjelper oss med å rydde og kaste søppel der det hører hjemme, nemlig i søppelkassene.

Vi håper det fortsetter sånn!

Ikke så rart at vi er stolte av borettslaget vårt.

kommer fredag 29. april kl 17.00.


Beboerne bes hjelpe til med å kaste tingene sine i komprimatorbilen.

Dette kan kastes:
Trevirke
Metall
Papir/papp
Plast
Porselen
Keramikk
Møbler
Klær
Glass
Isopor

Dette kan IKKE kastes:
Gips
Forurensede masser
Jord, stein, tegl, fyllmasse
Flytende avfall
Matavfall
Dekk
Farlig avfall (maling, batterier
Impregnert trevirke, gulvbelegg)
Elektrisk- og elektronisk avfall
Isolasjon

Ved feilsortering vil borettslaget bli belastet ekstra! Det kan bli dyrt for oss!

Det er ikke tillatt og kaste avfall i sorte sekker.

Alt av elektrisk- og elektronisk avfall
skal legges i de grønne «burene» som
er satt opp utenfor Veitvetstubben 3 og 8.

Styret 26. april 2022