Ladetiden for el-biler ved ladestasjonene på oversiden av Veitvetveien 7, er endret fra 4-5 timer f.om. i dag.

Minuttpris etter 5 timer = kr. 0,33,- (kr. 20,- per time).


Man kan lade bilen i opptil 5 timer. Dersom bilen ikke flyttes etter denne tiden, påløper det en ekstraavgift på kr 20,- pr time.

Styret

Styret har mottatt følgende informasjon fra Bymiljøetaten, Oslo kommune: Fra og med mandag 5. desember til og med fredag 9. desember vil det være forbudt å parkere biler i Veitvetstubben. Det gjelder også de med faste parkeringsplasser som andelseierne leier av borettslaget.


Fremdriftsplan: 

Mandag 5. desember: Skjæring, riving og etablering av grøfter til kantsteiner.                           

Tirsdag  6. desember:  Setting av kantstein                               

Onsdag  7. desember:  Bånning av grøfter, avretting       

Torsdag  8. desember:  Fresing av veibane                           

 Fredag   9. desember:  Asfaltering


Bileiere som ikke overholder forbudet, kan få bilen borttauet av Oslo kommune for egen regning og ansvar.

Styret har den siste tiden hatt flere befaringer med forskjellige aktører innen vaktmestertjenester.

Borettslaget har i den forbindelse fått mye ros! De mente at det var usedvanlig rent, pent og ryddig hos oss. Vi fikk mye ros for de flotte grøntarealene våre og at de sjelden eller aldri hadde sett kjellerganger og vaskerier som var helt uten oppsamlet søppel og skrot.

Vi har mange flinke beboere som hjelper oss med å rydde og kaste søppel der det hører hjemme, nemlig i søppelkassene.

Vi håper det fortsetter sånn!

Ikke så rart at vi er stolte av borettslaget vårt.

kommer fredag 29. april kl 17.00.


Beboerne bes hjelpe til med å kaste tingene sine i komprimatorbilen.

Dette kan kastes:
Trevirke
Metall
Papir/papp
Plast
Porselen
Keramikk
Møbler
Klær
Glass
Isopor

Dette kan IKKE kastes:
Gips
Forurensede masser
Jord, stein, tegl, fyllmasse
Flytende avfall
Matavfall
Dekk
Farlig avfall (maling, batterier
Impregnert trevirke, gulvbelegg)
Elektrisk- og elektronisk avfall
Isolasjon

Ved feilsortering vil borettslaget bli belastet ekstra! Det kan bli dyrt for oss!

Det er ikke tillatt og kaste avfall i sorte sekker.

Alt av elektrisk- og elektronisk avfall
skal legges i de grønne «burene» som
er satt opp utenfor Veitvetstubben 3 og 8.

Styret 26. april 2022

Agio forvaltning er vår nye forretningsfører. I den forbindelse får vi NY mail adr til styret: ovreveitvet@styremail.no, f.o.m. 1. januar 2022.

Nye fakturaer for felleskostnadene sendes ut i løpet av få dager med forfallsdato den 20.. Fra og med februar blir forfallsdatoen som tidligere den 1. hver måned.

Styret

Borettslaget vil i år igjen tilby beboerne å sette ut ting de ønsker kaste 😊 Firmaet Renova henter skrotet med komprimatorbiler og skapbiler (for kilde-sortering) ved hver enkelt oppgang.

På denne måten blir det kort å bære for alle.

Beboerne har derfor muligheten til å få ryddet skikkelig opp i garasjer, boder, ganger og leiligheter.

OBS. Kun skrot fra borettslaget! Forbudt å sette ut ting for andre.

Hvordan:

Komprimatorbilene kjører til alle blokkene, og tar med skrot som er satt frem.

Sett skrotet i små ”hauger” slik at bilene kan stoppe ett sted ved hver oppgang.

Små ting settes i plastsekker/søppelsekker, slik at innlasting skjer effektivt.

Sett frem skrotet tidligst mandag 26. april, fra kl. 16.00, altså dagen før innsamlingen.

Plassering:

  • Det som skal kastes settes nær inntil kjøreveien mellom oppgangene, slik at det blir kort å bære for mannskapene som skal laste skrotet videre inn i komprimatorbilene.
  • Pass på at det er plass i veien så komprimatorbilene kan passere. (Minst 3,0 meter)
  • Renova ønsker at skrotet legges litt utover, i små hauger, altså ikke i én stor haug, siden det da er lettere å sortere det.
  • Elektrisk, gips og isolasjon settes separat. Dette skal i skapbilene.

Avfalls-typer:

  • De tar ikke med farlig avfall, som maling, tomme malingsbokser, fugepatroner, batterier og brannslukkere og lysstoffrør.
  • De tar heller ikke med matavfall/husholdningsavfall.
  • De tar ellers med de fleste typer skrot/avfall. Beboerne kan altså kaste ting som: Møbler, sofaer, treverk, metall, madrasser, dekk/bilhjul, sykler, klær, papp, glass, plast, keramikk, elektrisk osv.

Så håper vi dette blir godt mottatt av beboerne i borettslaget 😊

Med vennlig hilsen

Styret

Forretningsfører har informert styret om at dersom andelseiere tar kontakt med dem direkte på mail eller pr telefon, så faktureres borettslaget for disse henvendelsene.

Minner om at alle henvendelser skal skje skriftlig til styret.

Dette til orientering.

Styret

03.03.2021

De som ønsker å registrere seg for bruk av de nye ladestasjonene, må sende en mail til styret ovreveitvet@styremail.no og søke om tilgang. De vil da motta en brukerveiledning med informasjon om registrering.
Pris per kWh = kr. 4,20 (Prisendring fom 02.11.22).
Minuttpris etter 4 timer = kr. 0,33,- (kr. 20,- per time).
Man kan lade bilen i opptil 4 timer. Dersom bilen ikke flyttes etter denne tiden, påløper det en ekstraavgift på kr 20,- pr time.

Betalingskortet som man registrerer, vil automatisk bli belastet den 10. i hver måned for ladeforbruket.