Den tar med seg alle typer skrot, unntatt farlig avfall, som maling, løsemidler, spraybokser, fugepatroner og asbest.

Vi ber om at saker og ting som skal kastes, ikke settes ut flere dager før komprimatorbilen kommer, så slipper vi at masse skrot blir dratt utover.

Fra 1. november 2019 ble det innført forbud mot å kaste søppel i sort eller fargede sekker, så man må bruke gjennomsiktige sekker dersom det er behov for det.

Det står en del skrot, søppel, saker og ting i noen kjellerganger og sykkelrom, som vi håper beboere hjelper oss med å bære ut om kvelden den 28. oktober.

Det er satt opp et skriv vedrørende innglassing av balkonger, på alle oppslagstavlene i alle oppgangene i borettslaget. Eventuelle bestillinger, må gjøres direkte til Romerike Balkongmontasje A/S telefon nr 63906029.

I dag har Re:sykkel.no vært hos oss og fjernet massevis av sykler som bare sto og støvet ned.

En vinn-vinn-situasjon både for borettslaget og sykkelfirmaet. De hentet syklene hos oss, kostnadsfritt, de fikser/reparerer dem og selger dem videre for en billig penge.

Nå som vi endelig har fått fjernet gamle sykler (og vogner), kan vi vel like gjerne  fortsette oppryddingen? Gulvene i sykkelrommene trengs å feies, noe  søppel som ligger strødd rundt om kring,  bør kastes, og hva med et malingsstrøk eller to? Dersom noen har tid og lyst og ønsker å gi sykkelrommene (og gjerne kjellergangene) et lite løft, så  har vi både feiekoster og mengder med maling stående. Søppel kan samles opp i sekker og plasseres utenfor bomberommene. Styret låser sekkene inn,  til neste komprimatorbil kommer. 
VIKTIG! Det er kun vogner og sykler som skal stå i sykkelrommene. Det er ikke tillat å oppbevare andre ting der. Og det er IKKE et sted hvor man kan  sette fra seg søppel og ting  som man vil kvitte seg med.. Dersom man ikke har plass i kjellerboden til saker og ting som skal kastes, kan man be styret om å få oppbevare  disse i bomberommet i påvente av  komprimatorbilen.

Re:sykkels firmapresentasjon:

RE:Sykkel har en enkel forretningsidé; vi tar imot forlatte sykler, sykler du ikke ønsker og sykler som står og tar opp plass i sykkelboder/uteplasser. Vi gir syklene en grundig gjennomgang og service for å selge dem videre, slik at de ikke ender opp i containeren. Tanken vår er å spare miljøet og øke gjenbruk, bruk- og kastmentaliteten minskes. Vi prøver på vår lille måte å hjelpe planeten. I tillegg gir vi folk muligheten til å kjøpe en bra sykkel til en god pris. Ikke minst våre klassiske sykler som dukker opp i ny og ned som mange har nostalgiske minner fra barndommen. Alle sykler blir sjekket i sykkelregister i tilfelle de er registrert på en eier eller meldt stjålet. Vi tar i så fall kontakt slik at eier kan bli informert at den står hos oss. Vi har brukthandel bevilling fra Politiet slik at vi kan drive en ryddig butikk som gagner alle som er glad i å sykle.

Vi har butikk og verksted i Skovveien 13 i Oslo. Velkommen til oss.

Dersom noen savner at det flagges i borettslaget i dag, så finner vi dessverre ikke igjen flaggene som tidligere ble brukt her.

Vi lover at flaggene er på plass på neste offentlige flaggdag!

Styret

Ny vaktmestertjeneste i borettslaget fra 1. august 2020.
Vaktmester vil være tilstede i borettslaget på tirsdager, onsdager og fredager.
Dersom beboerne ønsker kontakt med vaktmester, skal dette skje via styret. Enten på mail, skriftlig beskjed i postkassen utenfor Veitvetstubben 5 eller muntlig på styrerommet hver torsdag fra kl 17.30 – 19.00.


Styret forbereder skikkelig opprydding i alle sykkelrom:


ALLE sykler (og vogner) som ikke skal kasseres, MÅ merkes med navn innen 25. august 2020.

STYRET MINNER OM:

Hundene skal alltid gå i bånd og passes på av ansvarlig person, samt ikke benytte friarealene i ØVB (les: grøntområdene / lekeplassene) til lufting.

Hundeeier forplikter seg omgående til å fjerne alle eventuelle ekskrementer som dyret legger fra seg innenfor borettslagets område.

Hundeeier er ansvarlig og erstatningspliktig for enhver skade dyret måtte påføre ØVB eller andelseiere i borettslaget, f. eks ved beskadigelse av blomster og grøntanlegg m.m..

Styret     09.07.2020

Vi har oppdaget at det er personer som har urinert i kjellergangene og i et vaskeri. Dette er helt uakseptabelt og forferdelig uhygienisk, og dette skal vi til bunns i!!! Blokkene det gjelder er Veitvetstubben 1, Veitvetstubben 6 og Veitvetveien 7.

Dersom dette fortsetter, må vi vurdere å installere videoovervåkning foreløpig i de kjellerne der vi har oppdaget at det er et problem. Dette kan medføre en større utgift for borettslaget, så vi får håpe at vi slipper det.

Renholderen vi har ansatt i borettslaget, har vasket i de ovennevnte kjellergangene.

Styret

Generalforsamling for 2020 er nå ferdig og nytt styre er valgt.

Kontaktinformasjon i oppganger blir oppdatert fortløpende.

Ny styreleder er Marion Monsrud, mailadr:

ovreveitvet@styrerommet.no