Nå er det igjen urinert i oppgangene mer nøyaktig nede i kjellerbod gangene. Sist var det i ett vaskerom. Dette er helt uakseptabelt og respektløst mot de andre beboerne.

Det vil bli satt inn passende tiltak slik at vi kanskje kan unngå dette noe mere.

Styret

Generalforsamling for 2020 er nå ferdig og nytt styre er valgt.

Kontaktinforamsjon i oppganger blir oppdatert fortløpende.

Ny styreleder er Marion Monsrud, mailadr:

marionmonsrudstyret@gmail.com

Oslo kommune har vårrengjøring.

Den 23. april klokken 07.00 – 19.00 er det derfor parkering forbudt langs veitvetstubben.

 • Kommunen setter opp skilt i gatene minimum 24 timer før vi starter rengjøringen, så du får flyttet bilen.
 • Hvis bilen din ikke er flyttet når de feier og rengjør gatene kan bilen bli tauet bort. Se derfor etter nye skilt i gaten en gang i døgnet.

komprimatorbil

Det blir Komprimatorbili borettslaget onsdag den 22. april

Informasjon om ny rutine for gjennomføring er hengt opp i alle oppganger.

Styret i ØVB

Som tidligere varslet på oppslag er trappevask flyttet til tirsdager, så vennligst husk på å ta inn dørmattene deres på tirsdager fremover.

Vi har fått tilbakemelding om at flere av de 94 leilighetene som har RiksTV opplever problemer med tv signalet til tider og har noen punkter med informasjon. I helgen som var hadde de et større landsdekkende problem.

 1. Husk å meld feil til RiksTV kundeservice på telefon 210 10 210
 2. Be om kompensasjon fra RiksTV når dere opplever problemer
 3. Følg med på deres facebook sider for oppdatert informasjon om større feil
 4. Prøv RiksTV app på pc/mobil for de som har mulighet til dette
 5. Vurder alternativ leverandør, det er i avtalen med Homenet mulighet til å benytte Viasatt som leverandør, noe 37 leiligheter har valgt.

Grunnet virus situasjonen og de gjeldende reglene rundt samlinger med mange personer har vi i dialog med OBOS kommet frem til at Generalforsamlingen som var planlagt 6. mai blir utsatt på ubestemt tid.

Under gjeldende lovgivning må generalforsamling være avholdt innen 30 juni, men OBOS sentralt er i dialog vedrørende utsettelse av dette.
Alternativt vurderes bruken av OBOS digital generalforsamling med avstemming via tekstmelding for å få gjennomført de lovlige kravene innen fristen, med en ordinær generalforsamling senere på året når forholdene tillater det.

Styret vil komme tilbake med mer informasjon når det er tilgjengelig, og vil i denne perioden kunne sende ut SMS med informasjon i tillegg til de vanlige kanalene med oppslag i oppgang og skriv til hver enkelt leilighet.

Vi i valgkomiteen søker etter representanter som ønsker å stille til styreverv.

Dette er en super anledning til å påvirke eget bomiljø.

Styrevervene som er på valg:

 • Valg av leder for 1 år
 • Valg av 2 styremedlemmer for 2 år
 • Valg av 3 varamedlemmer for 1 år

Dersom dette kunne passet deg og du ønsker å melde deg eller vil ha litt mer informasjon, ta kontakt med en av oss i valgkomiteen.

Du kan sende epost til kontakt@ovreveitvet.no

Vennlig hilsen

Rita, Eva, Paramjeet og Caroline

Fra 1/2-2020 har IF Skadeforsikring tatt over fra Trygg Forsikring som forsikringsselskap i borettslaget.

skadehenvendelser meldes nå til IF på telefon 21 49 24 00

Informasjon om generalforsamling 6.mai skal være sendt ut fra OBOS, i den sammenheng minner vi om at forslag som ønskes behandlet må være styret i hende senest 1 mars 2020

For å sikre en effektiv og god behandling av saker som ønskes behandlet av generalforsamlingen må det:

 • gå klart frem at saken ønskes behandlet av generalforsamlingen
 • formuleres et konkret forslag til vedtak som det kan stemmes over

Forslag kan sendes per epost til kontakt@ovreveitvet.no eller til styrets postkasse ved Veitvetstubben 5