Oslo kommune har vårrengjøring.

Den 23. april klokken 07.00 – 19.00 er det derfor parkering forbudt langs veitvetstubben.

  • Kommunen setter opp skilt i gatene minimum 24 timer før vi starter rengjøringen, så du får flyttet bilen.
  • Hvis bilen din ikke er flyttet når de feier og rengjør gatene kan bilen bli tauet bort. Se derfor etter nye skilt i gaten en gang i døgnet.

Post Navigation