STYRET MINNER OM:

Hundene skal alltid gå i bånd og passes av ansvarlig person, samt ikke benytte friarealene

i ØVB (les: grøntområdene / lekeplassene) til lufting av hund.

Hundeeier forplikter seg omgående til å fjerne alle eventuelle ekskrementer som dyret legger

fra seg innenfor borettslagets område.

Hundeeier er ansvarlig og erstatningspliktig for enhver skade dyret måtte

påføre ØVB eller andre andelseiere i borettslaget, f. eks ved beskadigelse av blomster og

grøntanlegg m.m..

Styret     09.07.2020

Post Navigation