KONTAKT OSS

Styrets sammensetning 2020-2021

 

  • Styreleder Marion Monsrud p.t. sykemeldt
  • Rita E. Reistad Nestleder 
  • Anam Imran styremedlem
  • Kjell Rune Lind styremedlem
  • Eyup Minkeser styremedlem

Henvendelser til styret skal skje skriftlig til styrets mailadresse ovreveitvet@styrerommet.no eller i brev som legges i styrets postkasse utenfor Veitvetstubben 5.

Vi er å treffe på styrerommet hver torsdag (med mindre det er en helligdag) fra kl 17.30-19.00