komprimatorbil

Det blir Komprimatorbili borettslaget Torsdag den 27. Juni med oppstart kl. 17.00 

Bilen starter i Veitvetveien 7 og kjører videre til veitvetstubben 2, 4, 6, 8, 10, 3, 5 og til slutt 1. Det anslås å bruke i underkant av 2 timer på runden.

Vi minner som vanlig om at de som ønsker å kaste søppel MÅ selv sørge for å være tilstede når bilen er ved deres oppgang og kaste sitt søppel.

Det er som vanlig ikke anledning å kaste farlig avfall eller gipsplater.

  • Bilbatterier
  • Maling, lim eller lakk
  • Spraybokser
  • Olje
  • Lamper

Andre og større El – og spesialavfall skal leveres til kommunal gjenvinningsanlegg

For mer informasjon se Oslo kommunes nettside for farlig avfall

Styret i ØVB

Post Navigation