Alle skal ha mottatt dette skrivet i posten, her kan man legge bestilling av tjenester enten via linken eller ringe Homenet på oppgitt telefon nummer.

I tillegg har styret utvidet åpningstid på Torsdager fra 18.00-20.00 (styrerommet i Veitvetstubben 5) om man har spørsmål.

Det er opprettet en ny side med litt informasjon om de forskjellige valgene – klikk her

Styret vil påminne om regler for bruk av vaskemaskin i egen leilighet og fellesvaskeri

Bruk av vaskemaskin/tørketrommel i fellesvaskeri og leilighet er tillatt fra 07.00 til kl 21:30 på hverdager
og til kl 18:00 på lørdager og fra kl 12:00 til 18:00 på søndager. Det er forbudt å bruke
vaskemaskin/tørketrommel på offentlige fri- og helligdager.

Det er for tiden ledig garasjeplass om noen ønsker å leie.

Prisen for garasje er 500kr mnd pluss etableringsgebyr til obos.

 

For spm om parkering kan man kontakte Karin Eikebø på telefon 412 48 251 eller sende epost til styret på:  ovreveitvet@styrerommet.net

Styret får stadig melding om at beboere kaster eget søppel, eller setter igjen gjenstander i konteinerne Sansbygg bruker i vårtromsprosjektet.

Dette må opphøre, det er kun Sansbygg som får benytte disse konteinerne og ekstrakostnaden dette medfører blir fakturert borettslaget. Det kan bli snakk om store bøter hvis returnert avfall ikke er korrekt sortert.

Søppel skal kun kastes i avfallsbrønn, er det full er det 4 andre tilgjengelig.
Gjenstander som ikke kan kastes i avfallsbrønnen må oppbevares i egen leilighet/bod frem til det kommer komprimatorbil, eller leveres på Haraldrud gjenbruksstasjon.

Styret minner om at det ikke er tillatt å oppebevare ting i kjellergangene, og sykkelbod er kun for sykler og barnevogner.

I samband med renoveringen har entreprenør behov for tilgang til noen boder. Hvis disse ikke er merket med navn eller leilighet blir det satt opp skriv i oppgangene. Styret ber i så tilfelle om at alle sjekker sin egen bod. Hvis entreprenør ikke får tak i eier av bod innen rimelig tid blir lås klipt av for å sikre fremdrift av prosjektet.

Styret

Oslo kommune har vårrengjøring.

Den 20. april klokken 07.00 – 19.00 er det derfor parkering forbudt langs veitvetstubben.

  • Vi setter opp skilt i gatene minimum 24 timer før vi starter rengjøringen, så du får flyttet bilen.
  • Hvis bilen din ikke er flyttet når vi feier og rengjør gatene kan bilen bli tauet bort. Se derfor etter nye skilt i gaten en gang i døgnet.