kommer fredag 29. april kl 17.00.


Beboerne bes hjelpe til med å kaste tingene sine i komprimatorbilen.

Dette kan kastes:
Trevirke
Metall
Papir/papp
Plast
Porselen
Keramikk
Møbler
Klær
Glass
Isopor

Dette kan IKKE kastes:
Gips
Forurensede masser
Jord, stein, tegl, fyllmasse
Flytende avfall
Matavfall
Dekk
Farlig avfall (maling, batterier
Impregnert trevirke, gulvbelegg)
Elektrisk- og elektronisk avfall
Isolasjon

Ved feilsortering vil borettslaget bli belastet ekstra! Det kan bli dyrt for oss!

Det er ikke tillatt og kaste avfall i sorte sekker.

Alt av elektrisk- og elektronisk avfall
skal legges i de grønne «burene» som
er satt opp utenfor Veitvetstubben 3 og 8.

Styret 26. april 2022

Agio forvaltning er vår nye forretningsfører. I den forbindelse får vi NY mail adr til styret: ovreveitvet@styremail.no, f.o.m. 1. januar 2022.

Nye fakturaer for felleskostnadene sendes ut i løpet av få dager med forfallsdato den 20.. Fra og med februar blir forfallsdatoen som tidligere den 1. hver måned.

Styret

Borettslaget vil i år igjen tilby beboerne å sette ut ting de ønsker kaste 😊 Firmaet Renova henter skrotet med komprimatorbiler og skapbiler (for kilde-sortering) ved hver enkelt oppgang.

På denne måten blir det kort å bære for alle.

Beboerne har derfor muligheten til å få ryddet skikkelig opp i garasjer, boder, ganger og leiligheter.

OBS. Kun skrot fra borettslaget! Forbudt å sette ut ting for andre.

Hvordan:

Komprimatorbilene kjører til alle blokkene, og tar med skrot som er satt frem.

Sett skrotet i små ”hauger” slik at bilene kan stoppe ett sted ved hver oppgang.

Små ting settes i plastsekker/søppelsekker, slik at innlasting skjer effektivt.

Sett frem skrotet tidligst mandag 26. april, fra kl. 16.00, altså dagen før innsamlingen.

Plassering:

  • Det som skal kastes settes nær inntil kjøreveien mellom oppgangene, slik at det blir kort å bære for mannskapene som skal laste skrotet videre inn i komprimatorbilene.
  • Pass på at det er plass i veien så komprimatorbilene kan passere. (Minst 3,0 meter)
  • Renova ønsker at skrotet legges litt utover, i små hauger, altså ikke i én stor haug, siden det da er lettere å sortere det.
  • Elektrisk, gips og isolasjon settes separat. Dette skal i skapbilene.

Avfalls-typer:

  • De tar ikke med farlig avfall, som maling, tomme malingsbokser, fugepatroner, batterier og brannslukkere og lysstoffrør.
  • De tar heller ikke med matavfall/husholdningsavfall.
  • De tar ellers med de fleste typer skrot/avfall. Beboerne kan altså kaste ting som: Møbler, sofaer, treverk, metall, madrasser, dekk/bilhjul, sykler, klær, papp, glass, plast, keramikk, elektrisk osv.

Så håper vi dette blir godt mottatt av beboerne i borettslaget 😊

Med vennlig hilsen

Styret

Forretningsfører har informert styret om at dersom andelseiere tar kontakt med dem direkte på mail eller pr telefon, så faktureres borettslaget for disse henvendelsene.

Minner om at alle henvendelser skal skje skriftlig til styret.

Dette til orientering.

Styret

03.03.2021

De som ønsker å registrere seg for bruk av de nye ladestasjonene, må sende en mail til styret ovreveitvet@styremail.no og søke om tilgang. De vil da motta en brukerveiledning med informasjon om registrering.
Pris per kWh = kr. 4,20 (Prisendring fom 02.11.22).
Minuttpris etter 4 timer = kr. 0,33,- (kr. 20,- per time).
Man kan lade bilen i opptil 4 timer. Dersom bilen ikke flyttes etter denne tiden, påløper det en ekstraavgift på kr 20,- pr time.

Betalingskortet som man registrerer, vil automatisk bli belastet den 10. i hver måned for ladeforbruket.

……..er fjernet for en kortere periode etter ønske fra vaktmesteren. De fylles raskt opp med husholdningssøppel, da noen beboere ikke kaster husholdningssøppelet sitt i søppelbrønnene, men bruker søppelkassene utenfor Veitvetstubben 6 i stedet. Dette kan bli en permanent løsning, dersom søppelkassene igjen fylles opp med husholdningssøppel når de settes tilbake på plass igjen om et par uker.

Den tar med seg alle typer skrot, unntatt farlig avfall, som maling, løsemidler, spraybokser, fugepatroner og asbest.

Vi ber om at saker og ting som skal kastes, ikke settes ut flere dager før komprimatorbilen kommer, så slipper vi at masse skrot blir dratt utover.

Fra 1. november 2019 ble det innført forbud mot å kaste søppel i sort eller fargede sekker, så man må bruke gjennomsiktige sekker dersom det er behov for det.

Det står en del skrot, søppel, saker og ting i noen kjellerganger og sykkelrom, som vi håper beboere hjelper oss med å bære ut om kvelden den 28. oktober.

Det er satt opp et skriv vedrørende innglassing av balkonger, på alle oppslagstavlene i oppgangene i borettslaget. Eventuelle bestillinger, må gjøres direkte til Romerike Balkongmontasje A/S telefon nr 63906029.