STYRET MINNER OM:

Hundene skal alltid gå i bånd og passes av ansvarlig person, samt ikke benytte friarealene

i ØVB (les: grøntområdene / lekeplassene) til lufting av hund.

Hundeeier forplikter seg omgående til å fjerne alle eventuelle ekskrementer som dyret legger

fra seg innenfor borettslagets område.

Hundeeier er ansvarlig og erstatningspliktig for enhver skade dyret måtte

påføre ØVB eller andre andelseiere i borettslaget, f. eks ved beskadigelse av blomster og

grøntanlegg m.m..

Styret     09.07.2020

Vi har oppdaget at det er personer som har urinert i kjellergangene og i et vaskeri. Dette er helt uakseptabelt og forferdelig uhygienisk, og dette skal vi til bunns i!!! Blokkene det gjelder er Veitvetstubben 1, Veitvetstubben 6 og Veitvetveien 7.

Dersom dette fortsetter, må vi vurdere å installere videoovervåkning foreløpig i de kjellerne der vi har oppdaget at det er et problem. Dette kan medføre en større utgift for borettslaget, så vi får håpe at vi slipper det.

Renholderen vi har ansatt i borettslaget, har vasket i de ovennevnte kjellergangene.

Styret

Generalforsamling for 2020 er nå ferdig og nytt styre er valgt.

Kontaktinforamsjon i oppganger blir oppdatert fortløpende.

Ny styreleder er Marion Monsrud, mailadr:

marionmonsrudstyret@gmail.com

Oslo kommune har vårrengjøring.

Den 23. april klokken 07.00 – 19.00 er det derfor parkering forbudt langs veitvetstubben.

  • Kommunen setter opp skilt i gatene minimum 24 timer før vi starter rengjøringen, så du får flyttet bilen.
  • Hvis bilen din ikke er flyttet når de feier og rengjør gatene kan bilen bli tauet bort. Se derfor etter nye skilt i gaten en gang i døgnet.

komprimatorbil

Det blir Komprimatorbili borettslaget onsdag den 22. april

Informasjon om ny rutine for gjennomføring er hengt opp i alle oppganger.

Styret i ØVB

Som tidligere varslet på oppslag er trappevask flyttet til tirsdager, så vennligst husk på å ta inn dørmattene deres på tirsdager fremover.

Vi har fått tilbakemelding om at flere av de 94 leilighetene som har RiksTV opplever problemer med tv signalet til tider og har noen punkter med informasjon. I helgen som var hadde de et større landsdekkende problem.

  1. Husk å meld feil til RiksTV kundeservice på telefon 210 10 210
  2. Be om kompensasjon fra RiksTV når dere opplever problemer
  3. Følg med på deres facebook sider for oppdatert informasjon om større feil
  4. Prøv RiksTV app på pc/mobil for de som har mulighet til dette
  5. Vurder alternativ leverandør, det er i avtalen med Homenet mulighet til å benytte Viasatt som leverandør, noe 37 leiligheter har valgt.

Grunnet virus situasjonen og de gjeldende reglene rundt samlinger med mange personer har vi i dialog med OBOS kommet frem til at Generalforsamlingen som var planlagt 6. mai blir utsatt på ubestemt tid.

Under gjeldende lovgivning må generalforsamling være avholdt innen 30 juni, men OBOS sentralt er i dialog vedrørende utsettelse av dette.
Alternativt vurderes bruken av OBOS digital generalforsamling med avstemming via tekstmelding for å få gjennomført de lovlige kravene innen fristen, med en ordinær generalforsamling senere på året når forholdene tillater det.

Styret vil komme tilbake med mer informasjon når det er tilgjengelig, og vil i denne perioden kunne sende ut SMS med informasjon i tillegg til de vanlige kanalene med oppslag i oppgang og skriv til hver enkelt leilighet.

Vi i valgkomiteen søker etter representanter som ønsker å stille til styreverv.

Dette er en super anledning til å påvirke eget bomiljø.

Styrevervene som er på valg:

  • Valg av leder for 1 år
  • Valg av 2 styremedlemmer for 2 år
  • Valg av 3 varamedlemmer for 1 år

Dersom dette kunne passet deg og du ønsker å melde deg eller vil ha litt mer informasjon, ta kontakt med en av oss i valgkomiteen.

Du kan sende epost til kontakt@ovreveitvet.no

Vennlig hilsen

Rita, Eva, Paramjeet og Caroline

Fra 1/2-2020 har IF Skadeforsikring tatt over fra Trygg Forsikring som forsikringsselskap i borettslaget.

skadehenvendelser meldes nå til IF på telefon 21 49 24 00