Agio forvaltning er vår nye forretningsfører. I den forbindelse får vi NY mail adr til styret: ovreveitvet@styremail.no, f.o.m. 1. januar 2022.

Nye fakturaer for felleskostnadene sendes ut i løpet av få dager med forfallsdato den 20.. Fra og med februar blir forfallsdatoen som tidligere den 1. hver måned.

Styret

Post Navigation