kommer fredag 29. april kl 17.00.


Beboerne bes hjelpe til med å kaste tingene sine i komprimatorbilen.

Dette kan kastes:
Trevirke
Metall
Papir/papp
Plast
Porselen
Keramikk
Møbler
Klær
Glass
Isopor

Dette kan IKKE kastes:
Gips
Forurensede masser
Jord, stein, tegl, fyllmasse
Flytende avfall
Matavfall
Dekk
Farlig avfall (maling, batterier
Impregnert trevirke, gulvbelegg)
Elektrisk- og elektronisk avfall
Isolasjon

Ved feilsortering vil borettslaget bli belastet ekstra! Det kan bli dyrt for oss!

Det er ikke tillatt og kaste avfall i sorte sekker.

Alt av elektrisk- og elektronisk avfall
skal legges i de grønne «burene» som
er satt opp utenfor Veitvetstubben 3 og 8.

Styret 26. april 2022

Post Navigation