Styret har den siste tiden hatt flere befaringer med forskjellige aktører innen vaktmestertjenester.

Borettslaget har i den forbindelse fått mye ros! De mente at det var usedvanlig rent, pent og ryddig hos oss. Vi fikk mye ros for de flotte grøntarealene våre og at de sjelden eller aldri hadde sett kjellerganger og vaskerier som var helt uten oppsamlet søppel og skrot.

Vi har mange flinke beboere som hjelper oss med å rydde og kaste søppel der det hører hjemme, nemlig i søppelkassene.

Vi håper det fortsetter sånn!

Ikke så rart at vi er stolte av borettslaget vårt.

Post Navigation