Gratulerer med nyoppussede oppganger. Snart kommer også de siste detaljene på plass (nye oppslagstavler, reparasjon av trappeneser etc).

Det er viktig at vi alle er med å bidra sånn at vi kan holde det fint her i mange år. Her er noen enkle regler som bidrar til bedre miljø i oppgangene:

– Når vaskehjelpen kommer bes dørmattene fjernes (tas inn).

– Sko og søppelposer skal oppbevares innenfor døren

Røyking på balkongene
Fra tid til annen mottar styret henvendelser fra beboere som ser sigarettsneiper og aske komme dalende ned på gresset rett forbi balkongene deres – eller opplever at asken og sneipene fra naboene havner på sine balkonger. Alle forstår at det her er noe svineri. Til den det måtte gjelde: enten slutter du å røyke eller så skaffer du deg et askebeger.

Post Navigation