Grunnet akutt vannlekkasje vil vannet bli borte i Veitvetstubben 6, 8/10 noen timer lørdag ettermiddag/kveld.

Vi har dessverre oppdaget hærverk/innbrudd på boder i veitvetstubben 6.

Politiet opplyste styret at hver og en selv må anmelde dette ved personlig oppmøte dersom det er stjålet noe.
Innhold i boder må dekkes via egen innboforsikring.
For mer informasjon se politiets nettside

Bodene som er åpnet står usikret noen dager til vi kan få de reparert, ev. verdisaker bør derfor flyttes opp til leiligheten samtidig som man tar av hengelås så man får tatt vare på denne til dørene er reparert.

Styret i ØVB

Styret har avtale med Norsk Brannvern, i den forbindelse vil de gjennomføre en befaring i BRL.

Onsdag 22. junimellom 17.00-21.00 

Dersom man ikke har mulighet til å være hjemme i den perioden vil de komme tilbake Mandag 27. juni mellom 17.00-21.00 for å kontakte de man ikke fikk besøkt.

De vil foreta kartlegging av brannsikkerhet, teste samt bytte batteri i røykvarsler og utføre enkelte kontroller.

Det er viktig at Norsk Brannvern får besøkt samtlige boenheter.

Ved spørsmål vennligst kontakt Styret ev. Norsk Brannvern på post@norskbrannvern.no eller på tlf. 32 27 35 28 (mellom 09.00-15.00)

Veitvetstubben 2-4-6

Det er nødvendig å male utvendig panel på balkongene. Balkongtaket i 1. til 3 etasje vil også bli malt.
Arbeidet starter opp i Veitvetstubben 2.
Veitvetstubben 2A – uke 14 og 15
Veitvetstubben 2B – uke 16 og 17
Veitvetstubben 2C – uke 18 og 19
Veitvetstubben 4A – uke 21
Veitvetstubben 6C – uke 21
Veitvetstubben 4B – uke 22
Veitvetstubben 6D – uke 22
Veitvetstubben 1A – uke 23
Veitvetstubben 1B – uke 24
Veitvetstubben 1C – uke 25
Veitvetstubben 1D – uke 26
Veitvetstubben 1E – uke 27

 

Styret har valgt A/S Regnbuen Malermesterbedrift til å utføre jobben.
De vil bruke tre dager på hver balkong. De må gå gjennom leilighetene for å få tilgang til balkongene.
Balkongene må være ryddet/tømt slik at malerarbeidet går uten unødvendig tidsforbruk. Langs hele veggen må det være det være lett tilgang, og også slik at det blir lett å male balkongtaket.

Vi minner om andelseiers plikt til å la borettslaget gjennomføre nødvendig vedlikehold, og derfor må man enten levere nøkkel eller være hjemme, jf paragraf 5.2.4 i vedtektene

De som bor i leilighetene må:
– Være hjemme de to aktuelle dagene
– Levere nøkkel til en nabo
– Levere nøkkel til styret / malerfirma

Nøkkel kan leveres styret torsdager mellom kl 18 og 19.
Sted: Styrerommet i Veitvetstubben 5 (der det er pollettsalg).

Eventuelle spørsmål kan rettes til tlf 906 50 079 eller 997 22 626.

Det er nødvendig å male utvendig panel på balkongene.
Balkongtaket i 1. til 3 etasje vil også bli malt.

Dette vil bli utført våren 2016. Oppstart er planlagt i uke 14 / 4. April 2016.
Vi starter i Veitvetstubben 2.

Styret har valgt A/S Regnbuen Malermesterbedrift til å utføre jobben.
De vil bruke to dager på hver balkong. De må gå gjennom leilighetene for å få tilgang til balkongene.

De som bor i leilighetene må:
– Være hjemme de to aktuelle dagene
– Levere nøkkel til en nabo
– Levere nøkkel til styret / malerfirma

Balkongene må være ryddet slik at malerarbeidet går uten unødvendig tidsforbruk. Langs hele veggen må det være det være lett tilgang, og også slik at det blir lett å male balkongtaket.

Nærmere informasjon og framdriftplan kommer senere.

Gratulerer med nyoppussede oppganger. Snart kommer også de siste detaljene på plass (nye oppslagstavler, reparasjon av trappeneser etc).

Det er viktig at vi alle er med å bidra sånn at vi kan holde det fint her i mange år. Her er noen enkle regler som bidrar til bedre miljø i oppgangene:

– Når vaskehjelpen kommer bes dørmattene fjernes (tas inn).

– Sko og søppelposer skal oppbevares innenfor døren

Røyking på balkongene
Fra tid til annen mottar styret henvendelser fra beboere som ser sigarettsneiper og aske komme dalende ned på gresset rett forbi balkongene deres – eller opplever at asken og sneipene fra naboene havner på sine balkonger. Alle forstår at det her er noe svineri. Til den det måtte gjelde: enten slutter du å røyke eller så skaffer du deg et askebeger.

Ordinær generalforsamling vil bli avholdt 9. mai 2016

I forkant av møtet vil du motta en formell innkalling med informasjon om klokkeslett og lokasjon.

Forslag som ønskes behandlet må være styret i hende senest 1. mars

Forslag sendes til ovreveitvet@styrerommet.net eller styrets postkasse utenfor Veitvetstubben 6A

På noen balkonger er det en del snø. Vi ber om at balkongene blir måket for snø før det blir varmegrader.

 

Det står snøskuffe i vaskeriene.  Husk å sette den tilbake etter bruk.

 

(Borettslaget har problemer med vann på balkongene så det er bra å måke balkongene for snøen smelter)

Vi starter med oppussing av oppgangene i januar 2016 med male arbeide og reparasjon av trappeneser.
Planlagt oppstart er januar 2016. Oppslag blir satt opp i trappehusene etter hvert som dere oppgang står for tur.
Vi starter med Veitvetstubben 3 / 5. Nærmere fremdriftsplan følger.

Nye søppelkasser er også bestilt og disse blir satt opp i løpet av kort tid.

Pollettsalget har nå julefri men starter opp allerede torsdag 7/1-16.

Vi ber alle være så vennlige å fjerne brukt fyrverkeri etter seg på nyttårsaften.

Med dette ønsker vi dere alle en fredelig jul og et godt nytt år.

jul

29/7 ble det innlevert et Olympus kamera funnet utenfor veitvetstubben 1D.

Om noen savner et slik kamera vennligst kontakt styret.