Oslo Politidistrikt

Politiet på Stovner satser på en større samhandling med sine medborgere.
I den forbindelse ønsker vi å informere om en epost-adresse som vi ønsker at våre medborgere skal benytte til innsending av tips/informasjon.

stovner.tips@politiet.no

Denne epost-adressen håndteres daglig av medarbeidere på Stovner politistasjon sitt avsnitt for etterretning og analyse.
Disse medarbeiderne har høy kompetanse på behandling av sensitiv informasjon.
Vi ønsker at tipsere tar direkte kontakt med oss på ovennevnte epost-adresse.
Vi ønsker en lav terskel for å kontakte oss med tips om følgende:
– Mistanke om familievold – herunder vold mot barn
– Mistanke om narkotikakriminalitet
– Mistanke om personer som tilhører eller sympatiserer med voldelige ekstreme grupper
– Mistanke om personer som bedriver vinningskriminalitet
– Mistanke om leiligheter / personer som kan knyttes til menneskehandel / prostitusjon
– Mistanke om barn og ungdom som begår kriminalitet

Vi ønsker at informasjonen skrives med utgangspunkt i følgende:
1. Tipset – skriv så detaljert som mulig om forholdet – hvem, hva, hvor, når, hvordan
2. Ditt fulle navn, epost-adresse og/eller telefonnummer, eller
3. Skriv at du ønsker å være anonym
All informasjon som sendes til vår epost-adresse behandles i tråd med gjeldende lovverk.
Et tips ansees ikke som en anmeldelse.
Alle tips vil bli mottatt og vurdert. Tipseren vil som utgangspunkt få en tilbakemelding om at informasjonen er mottatt.
Ut i fra våre vurderinger kan tips medføre tiltak i deres borettslag.

Akutte hendelser meldes direkte til politiet på telefonnummer 112 (nød) / 02800 (servicetelefon).

Begått kriminalitet anmeldes på vanlig måte via lokal politistasjon.
Ta gjerne kontakt på ovennevnte epost-adresse dersom noe er uklart. Vi ser frem til samarbeidet!
Med vennlig hilsen
Stovner Politistasjon

 

Grunnet generalforsamling på torsdag blir polettsalget flyttet til onsdag kl 18.00-19.00

Styret vil minne alle andelseiere på at det er generalforsamling torsdag 7. mai

Alle andelseiere skal ha fått informasjon i posten.

 

Vel møtt

Velkommen til dugnad tirsdag 21/4-15 fra kl 17.00 og utover.

Håper på stort oppmøte. Det er alltid veldig hyggelig å treffe naboer for å slå av en prat og bli bedre kjent.

dugnad

Mvh Styret i ØVB

Vennligst ikke legg ut mat til fuglene. Rottene elsker brød og fuglemat. Vi ønsker ikke rotter i borettslaget vårt.

Please do not feed the birds. Rats love bread and bird food. We do not want rats in our Housing cooperative.

Capture

I Øvre Veitvet Borettslag har vi 87 parkeringsplasser, pr dags dato er ingen ledig.

Her er også 69 garasjer, det er for tiden ingen ledig, men det er to som blir frigitt i nær framtid.

Pris pr mnd er kr 100 for parkeringsplass og kr 500 for garasje. I tillegg til dette er et etableringsgebyr kr 94 som belastes første måned.

Ønsker du parkering så sender du mail til ovreveitvet@styrerommet.net eller du kan ringe til Karin Eikebø, tlf 41248251

Øvre Veitvet Borettslag vil avholde ordinær generalforsamling

  1. mai 2015

I forkant av møtet vil du motta en formell innkalling med informasjon om klokkeslett og hvor møtet skal avholdes.

Forslag som andelseier ønsker behandlet på generalforsamlingen må være styret i hende senest 5. mars 2015.

For å sikre en effektiv og god behandling av saker som ønskes fremlagt for generalforsamlingen er det ønskelig at:

  • det går klart frem at saken ønskes behandlet på generalforsamlingen,
  • forslagsstiller formulerer et konkret forslag til vedtak.

 

Forslag kan leveres i borettslagets postkasse som du finner i oppgang:

Veitvetstubben 6 A, merket Øvre Veitvet Borettslag/styret

 

Eller det kan sendes e-post til: ovreveitvet@styrerommet.net