Styret har inngått avtale med Norsk Brannvern, i den forbindelse vil de gjennomføre en befaring i BRL.

Onsdag 5. august mellom 17.00-21.00 vil de besøke Veitvetveien 7 og Veitvetstubben 1, 2, 3 , 4 og 5

Torsdag 6. august mellom 17.00-21.00 vil de besøke Veitvetstubben 6, 8 og 10

Dersom man ikke har mulighet til å være hjemme i den peroioden vil de komme tilbake Tirsdag 11. august mellom 17.00-21.00 for å kontakte de man ikke fikk besøkt.

De vil foreta kartleggning av brannsikkerhet, teste samt bytte batteri i røykvarsler og utføre enkelte kontroller.

Det er viktig at Norsk Brannvern får besøkt samtlige boenheter.

Ved spørsmål vennligst kontakt Styret ev. Norsk Brannvern på post@norskbrannvern.no eller på tlf. 32 27 35 28 (mellom 09.00-15.00)

Grunnet mye rot og feil bruk blir det nå gjort en opprydding av vaktmester i sykkelboder og kjellerganger.

Det skal ikke lagres noe i kjellerganger, alt som ligger der vil bli fjernet for eiers risiko.

I sykkelboder skal det kun være sykler og Barnevogner mv.

Alt i sykkelboder er derfor merket, eier må fjerne denne merkingen innen 15 august ellers vil det bli kastet.

 

Styret har fått melding fra beboere i Veitvetstubben 8/10 om hærverk og fastjålene deler på sykler.

Styret ber alle om å følge godt med i alle fellesrom, samt rapportere hendelser til styret.

 

Mvh

Styret i ØVB

Oslo Politidistrikt

Politiet på Stovner satser på en større samhandling med sine medborgere.
I den forbindelse ønsker vi å informere om en epost-adresse som vi ønsker at våre medborgere skal benytte til innsending av tips/informasjon.

stovner.tips@politiet.no

Denne epost-adressen håndteres daglig av medarbeidere på Stovner politistasjon sitt avsnitt for etterretning og analyse.
Disse medarbeiderne har høy kompetanse på behandling av sensitiv informasjon.
Vi ønsker at tipsere tar direkte kontakt med oss på ovennevnte epost-adresse.
Vi ønsker en lav terskel for å kontakte oss med tips om følgende:
– Mistanke om familievold – herunder vold mot barn
– Mistanke om narkotikakriminalitet
– Mistanke om personer som tilhører eller sympatiserer med voldelige ekstreme grupper
– Mistanke om personer som bedriver vinningskriminalitet
– Mistanke om leiligheter / personer som kan knyttes til menneskehandel / prostitusjon
– Mistanke om barn og ungdom som begår kriminalitet

Vi ønsker at informasjonen skrives med utgangspunkt i følgende:
1. Tipset – skriv så detaljert som mulig om forholdet – hvem, hva, hvor, når, hvordan
2. Ditt fulle navn, epost-adresse og/eller telefonnummer, eller
3. Skriv at du ønsker å være anonym
All informasjon som sendes til vår epost-adresse behandles i tråd med gjeldende lovverk.
Et tips ansees ikke som en anmeldelse.
Alle tips vil bli mottatt og vurdert. Tipseren vil som utgangspunkt få en tilbakemelding om at informasjonen er mottatt.
Ut i fra våre vurderinger kan tips medføre tiltak i deres borettslag.

Akutte hendelser meldes direkte til politiet på telefonnummer 112 (nød) / 02800 (servicetelefon).

Begått kriminalitet anmeldes på vanlig måte via lokal politistasjon.
Ta gjerne kontakt på ovennevnte epost-adresse dersom noe er uklart. Vi ser frem til samarbeidet!
Med vennlig hilsen
Stovner Politistasjon

 

Grunnet generalforsamling på torsdag blir polettsalget flyttet til onsdag kl 18.00-19.00

Styret vil minne alle andelseiere på at det er generalforsamling torsdag 7. mai

Alle andelseiere skal ha fått informasjon i posten.

 

Vel møtt

Velkommen til dugnad tirsdag 21/4-15 fra kl 17.00 og utover.

Håper på stort oppmøte. Det er alltid veldig hyggelig å treffe naboer for å slå av en prat og bli bedre kjent.

dugnad

Mvh Styret i ØVB

Vennligst ikke legg ut mat til fuglene. Rottene elsker brød og fuglemat. Vi ønsker ikke rotter i borettslaget vårt.

Please do not feed the birds. Rats love bread and bird food. We do not want rats in our Housing cooperative.

Capture