Øvre Veitvet Borettslag vil avholde ordinær generalforsamling

 1. mai 2015

I forkant av møtet vil du motta en formell innkalling med informasjon om klokkeslett og hvor møtet skal avholdes.

Forslag som andelseier ønsker behandlet på generalforsamlingen må være styret i hende senest 5. mars 2015.

For å sikre en effektiv og god behandling av saker som ønskes fremlagt for generalforsamlingen er det ønskelig at:

 • det går klart frem at saken ønskes behandlet på generalforsamlingen,
 • forslagsstiller formulerer et konkret forslag til vedtak.

 

Forslag kan leveres i borettslagets postkasse som du finner i oppgang:

Veitvetstubben 6 A, merket Øvre Veitvet Borettslag/styret

 

Eller det kan sendes e-post til: ovreveitvet@styrerommet.net

Grunnet måten nyhetsbrev sendes ut vil mange oppleve at de havner som søppelpost.
Det samme gjelder bekreftelse mailen når man melder seg på nyhetsbrevet.

Vi ser på løsninger for å slippe dette, men i mellomtiden ber vi om at alle som melder seg på nyhetsbrev sjekker søppelpost hvis de ikke har mottatt noe.
De fleste mailprogram har mulighet for å godkjenne avsendere, det skal i de fleste tilfeller sørge for at fremtidige mailer ikke havner i søppelfilter.

Godt nytt år.

Styret har vedtatt å øke felleskostnadene med kr 350,- fra 1. januar.

Begrunnelsen for endringen er:

 • Nedbetaling på rehabiliterings lån starter i 2015
 • Økning i kommunale avgifter
 • Økning i forsikringspremie
 • Planlagt vedlikehold

 

Nye giroer vil bli tilsendt den enkelte i god tid før forfall.

 

Styret i ØVB

Vi har dessverre oppdaget hærverk/innbrudd på boder og vaskeriet veitvetstubben 6.

Politiet opplyste styret at hver og en selv må anmelde dette ved personlig oppmøte dersom det er stjålet noe.
Innhold i boder må dekkes via egen innboforsikring.
For mer informasjon se politiets nettside

Styret har meldt saken til politiet og forsikringsselskapet.

Styret regner med at vaskeriet blir reparert i løpet av noen dager mens dørene til bodene skal være reparert i slutten av denne uken eller tidlig neste uke.

Bodene som er ødelagt vil derfor stå usikret noen dager, ev. verdisaker bør derfor flyttes opp til leiligheten samtidig som man tar av hengelås så man får tatt vare på denne til dørene er reparert.

Styret i ØVB

komprimatorbil

Det blir søppelbil i borettslaget mandag den 13. April med oppstart kl. 17.00

 

Vi minner som vanlig om at de som ønsker å kaste søppel MÅ selv sørge for å være tilstede og kaste sitt søppel.

 

Det er ikke anledning å kaste farlig avfall som

 • Bilbatterier
 • Maling, lim eller lakk
 • Spraybokser
 • Olje
 • Lamper
 • Varmeovner
 • Komfyrer
 • Kjøleskap
 • Musikkanlegg
 • Tv / Video
 • Pc og andre elektriske anlegg

DETTE SKAL LEVERES TIL KOMMUNALE GJENVINNINGSANLEGG.

For mer informasjon se Oslo kommunes nettside for farlig avfall

 

Styret i ØVB

Styret vil minne beboerne om at vaskeri skal se rent og pent ut etter bruk.

Bildene under er eksempel på hvordan det ikke skal se ut når man forlater vaskeriet.

Slik skal det ikke se ut når man forlater vaskeriet

Slik skal det ikke se ut når man forlater vaskeriet

 

Styret i ØVB

Styret ønsker å minne beboerne på at det ikke er bra å oppbevare mat i kjellerboder da det var bemerket på rapport fra Anticimex at aktivitet fra gangere er observert på lagret mat.

I tillegg vil vi informere om at det ikke er tillatt å mate fugler eller andre dyr utenfor egen leilighet, «fuglemat» som havner på bakken vil i tillegg til å tiltrekke seg større fugler, vil det også tiltrekke rotter og mus.

Anticimex sin rapport påpeker at vi til nå bare har små problemer med gangere, men at vi med å ikke oppbevare mat / tørrvarer i boder og kutte ut mating av småfugler vil vi ytterligere redusere skadeomfanget og kostnadene disse gnagerne påfører oss.

Styret i Øvre Veitvet Borettslag har gått inn for å sette opp en webside.

Her kommer vi framover til å legge ut informasjon m.m

Mvh

Styret.