Fra mars mnd vil det være et nytt firma som står for trappevask i borettslaget, da tar Ensjø Vask & Vedlikehold over oppgaven.
Fremover vil vaskedag endres fra torsdager til tirsdager, med oppstart 03.03.2020

Post Navigation