Usbl er borettslagets representant overfor SansBygg as som entreprenør gjennom hele byggesaken.
All kommunikasjon vedr. tilvalg og praktiske spørsmål skjer med entreprenørs byggeleder på stedet. Evt. klager på entreprenør til Usbl. I siste instans til Styret, skriftlig.

Det er foretatt befaringer og forundersøkelser i borettslaget
Det er utarbeidet en detaljbeskrivelse av arbeidene på bakgrunn av dette
Det er hentet inn priser fra kvalifiserte entreprenører som grunnlag for vedtak i Borettslaget.
Tilbudene er gjennomgått og kontrollert, og det er avholdt møter med rimeligste tilbydere.

Ut i fra tilbud og forhandlinger er SansBygg AS som rimeligste tilbyder valgt.
Alle får en beboerinfo på informasjonsmøtet med praktisk informasjon om byggeprosess. Denne må leses grundig!
Informasjonsskrivet inneholder også lister med tilvalg og frister.
Det avholdes førbefaring i alle leiligheter med repr. fra Usbl og SansBygg as
Arbeidene tar ca. 5 uker i leiligheten
Entreprenør dekker til gulv, og monteres glidelåsvegg/støvvegg mot tilstøtende rom. Det blir allikevel støv! Det blir også støy!
Ta ned bilder og ta ut glass av evt. hyller/skap på vegg mot bad.
Rydd unna verdisaker og elektronikk – «føre var»

Det etableres midlertidig wc og dusj i brakker mens arbeidene pågår
Disse renholdes av SansBygg AS
Man kan bo i leilighetene, men dette anbefales ikke!
Bærbare toalett i leiligheten for de med spesielle behov.

Hjemmesykepleien bør, for de det gjelder, kontaktes og informeres om at det kan være økt behov for hjelp/avlastning.

Fellesarbeider.
Nye vann og avløpsstammer fra kjellergulv til himling i øverste etasje. Endret plassering kan forekomme.
Nye rørstrekk i kjeller.

Kjøkken
Nye vann og avløpsstammer fra kjellergulv til himling i øverste etasje.
Innredning demonteres om nødvendig og remonteres. Evt. innkassinger og bygningsmessige arbeider avsluttes med hvit overflate, om beboer ikke har riktig farge tilgjengelig.
Alle kjøkken vurderes på førbefaringen (vannlås, kraner)
Asbestsanering: Det undersøkes om det er Asbest. Dette sanere forskriftsmessig der dette er aktuelt.

Nye bad
Alt utstyr demonteres og overflater renskes.
Vegger, gulv og himling rives.
Nye gulv med membran, varmekabler, sluk og fliser.
Nye vegger med membran og fliser.
Vann/avløpsstammer skjules i flislagt innkassing
Vannrør til utstyr ligger delvis skjult og delvis åpent på vegg, forkrommet.
Ny senket himling m/downlight. LED.
Ny vegghengt WC
Opplegg til vaskemaskin/tørk i leiligheten.(vann/avløp/strøm)
Bereder eldre enn 15 år skiftes, bekostes av beboer.
Alle får ny innredning, mulighet for tilvalg.
Dusjkabinett remonteres ikke, og heller ikke nytt.
Tilkopling til el-anlegg.
Nye baderomsdør er medtatt i prosjektet.

Får jeg badet slik jeg vil? - Det er et utstillingsrom i brakke for flisvalg og tilvalg.
Muligheter for individuelle valg av fliser. beboer tar dette direkte med flisleverandøren (Fagflis).
Mulighet for tilvalg/oppgradering av utstyr/innredning.
Planløsning vil kunne endres noe (ikke plassering av wc) avh. av leilighetstype.
Alle tilvalg er å anse som avtale mellom entreprenør og andelseier, og faktureres direkte.

Det vil bli avholdt førbefaring i alle leiligheter
Usbl deltar sammen med SansBygg as
Der ser vi på konkrete løsninger i leiligheten.
Tilvalg blir gjennomgått
Det blir gitt råd vedr. utstyr
SansBygg as bistår videre med tilvalg
Viktig at beboerne setter seg inn i prosjektet (beboerpermen), og bruker show-rommet aktivt.

Når badet\vaskerommet er ferdig vil det foretas en ferdigbefaring ca. en uke etter at det kan tas i bruk.
Usbl og SansBygg as deltar.
Befaringen gjelder kontraktsmessige arbeider, og Usbl skriver mangelliste.
Evt. feil/mangler håndteres av Entreprenør og Usbl. Gjelder praktisk og økonomisk.
Beboer kan ikke holde tilbake penger ved feil på kontraktsarbeidene, kun på evt. tilvalg.
Entreprenør får en spesifikk frist for utbedring(avh. av leveranser)

Om en uforutsett hendelse skulle oppstå slik som vannlekkasje, kloakkstopp,El-svikt etc ,skal SansByggs representant kontaktes.
Om andre kontaktes for utbedring risikerer man å måtte dekke dette selv.

Styret vil minne om at det i dag kl 18.00 er det beboermøte for alle i Veitvetstubben 1 A-C, oppgang venstre side Veitvetstubben 1D og Veitvetveien 7 A-C

 

På møtet vil representant fra entreprenør gå over viktige datoer for deres oppgang, forklare arbeidet videre og utlevere beboermappe. Det er viktig at minst en fra hver leilighet er tilstede.

 

Møtet holdes på Bjerke videregående skole, rett ved Linderud T-Banestasjon

Entreprenør vil fra Torsdag 25. januar starte litt arbeid i uteområdet ved veitvetstubben 1-3/5 hvor de skal rydde bort snø og lage understell til sin rigg og showrom.

Styret har i desember 2017 signert kontrakt med SansBygg AS for utførelse av våtromsprosjekt.

Arbeidet med selve badene skal starte etter påske, og først ut er Veitvetstubben 3/5 og oppgang 1E. Planen fra entreprenør er at disse skal være ferdig før sommerferien.

For andelseiere i disse oppgangene vil det bli avholdt beboermøte 12. februar hvor entreprenør vil gi informasjon om hvilke datoer som gjelder for den enkelte oppgang.

Det blir også mer informasjon om befaring av bad, utstilling av standard løsning, bytte av lås og tilvalg hvis man ønsker å oppgradere standard på sitt bad.


For oppgangene i Veitvetstubben 1 A-D, 2, 4 og veitvetveien 7 er det planlagt oppstart i August, og ferdigstilling i desember.

Beboermøte for disse blir antagelig avholdt i april mnd, og man får da informasjon om de datoene som gjelder for den enkelte oppgang.


For oppgangene i Veitvetstubben 6, 8 og 10 er det planlagt oppstart i januar 2019 med ferdigstilling før påske.

Beboermøte blir avholdt på senhøst/vinter 2018 hvor man får informasjon om de datoer som gjelder for den enkelte oppgang.

 


Noen vanlige spørsmål styret mottar

 • Sparebad. Dette vil bli etter befaring med entreprenør, men grunnet nye rørstammer som bryter membran er det få, om noen bad som ikke blir rehabilitert, uavhengig av tilstand.
 • Kompensasjon. Som vedtatt på generalforsamling er det vedtatt et tak på 80.000kr i kompensasjon til andelseiere med bad nyere enn 5 år, som kan dokumentere og tilfredsstiller våtromsnorm om badet ikke kan spares. Denne kompensasjonen beregnes ut fra maksimalt 40% av dokumenterte kostnader, med 15% avkortning per år siden renovering.
 • Varighet. Det er estimert 4 til 5 uker per leilighet, alle leiligheter på samme side av en oppgang må tas samtidig. 2-3 første ukene vil man være helt uten vann og avløp, etter det skal kjøkken være mulig å bruke.
 • Beboelige. Det vil være mulighet å bo i leiligheten (uten kjøkken), entreprenør vil sette opp toalett og dusj rigg på området og leiligheten vil etter beste evne bli beskyttet for støv men det vil på dagtid være trafikk inn og ut av leilighet, samt til tider mye støy, for de med husdyr er det anbefalt at disse er bortplassert i byggeperioden.
 • Tilvalg. Det vil bli satt sammen noen standard løsninger med variert farge osv man kan velge fra, det vil også være mulig i tidligere nevnte møte med entreprenør å velge andre ting mot en ekstra kostnad. Det vil også komme mulighet for å få pris på utvidelse av badets areal for de som ønsker. Allerede utvidede bad vil selvfølgelig bli rehabilitert i samme størrelse uten ekstra kostnad.

Bydelsutvalget i Bjerke vil vurdere å innføre beboerparkering. De holder et åpent informasjonsmøte om dette tirsdag 28. november kl. 18.00 – 19.30 for de som ønsker å delta.

møtene holdes i bydelens lokaler Ulvenveien 80 på Økern. Om du søker adressen på Google map, skriv: Ulvenveien 88.

Dette vil for vår del kun berøre gateparkering i veitvetstubben om det blir innført.

Informasjonsskrivet  Alt du lurer på om beboerparkering

Tirsdag 7. November kl. 18.00 blir det avholdt ekstraordinær generalforsamling i Øvre Veitvet Borettslag på Bjerke videregående skole, Statsråd Mathiesens Vei 25.

Til behandling er behovet for å utvide låneramme for rør- og våtromsprosjektet.

Opprinnelig låneramme på 48 millioner som var basert på estimater i forprosjektet.
Etter å ha mottatt tilbud fra fem entreprenører ser styret at det er nødvendig med en låneramme på 55 millioner for å kunne stille bankgaranti for hele prosjektet.

I forbindelse med at vi har en avtale med Norsk Brannvern, vil de gjennomføre en befaring hos oss mellom klokken 17:00 og 21:00.

 

Onsdag 27. september besøkes:

Veitvetstubben 1, 2, 3 og 4.

Mandag 02. oktober besøkes:

Veitvetstubben 5, 6, 8, 10 og Veitvetveien 7

Dersom man ikke har mulighet til å være hjemme denne kvelden vil de komme tilbake:

Onsdag 04. oktober mellom kl. 17:00 og 21:00.

 

Norsk Brannvern vil foreta en kartlegging av brannsikkerheten og utføre enkle kontroller. Teste, samt bytte batteri i røykvarslere og utføre enkel kontroll av slukker. Dette er en del av styrets systematiske HMS-arbeid for økt brannsikkerhet for alle beboere.

Styret minner om at andelseier i henhold til vedtekter, punkt 5-2 (4) må gi adgang til leiligheten for borettslagets representant så vedlikeholdsplikt kan overholdes.

Det er viktig at Norsk Brannvern får kommet innom samtlige boenheter.

Etter flere henvendelser fra andelseiere i Veitvetstubben 6 ble det på generalforsamlingen vedtatt forslag om at disse felles og erstattes med nye, men mindre trær.

 

 

 

 

 

 

Disse er nå kuttet ned, vaktmester jobber med bortkjøring av kvist og frese vekk stubber.
Styret jobber med avklaring på hvilken type tre som skal plantes, samt når det er best at disse kommer på plass.

Som vedtatt på ekstraordinær generalforsamling 24. januar 2017 skal alle vann- og avløpsrør i borettslaget skiftes, dette medfører rehabilitering av alle bad.

I perioden etter vedtaket har styret valg USBL som prosjekt- og byggeleder, de har utarbeidet anbudsdokumenter til entreprenører interessert i å gi tilbud på arbeidet.
I August ble det gjennomført tilbudsbefaring av 4 varierte bad sammen med entreprenører, USBL og byggekomite for å hjelpe entreprenørene se an jobben.
I oktober når pristilbud foreligger kommer Styret med bistand fra USBL til å velge entreprenør.

 

Noen vanlige spørsmål styret mottar

 • Husleieøkning. Alle andelseiere uavhengig av tilstand på bad har fått 700kr i mnd økt husleie, med en forventet ny økning på ca 200kr mnd i 2019

 

 • Sparebad. Dette vil bli etter befaring med entreprenør, men grunnet nye rørstammer som bryter membran er det få, om noen bad som ikke blir rehabilitert, uavhengig av tilstand.

 

 • Kompensasjon. Som vedtatt på generalforsamling er det vedtatt et tak på 80.000kr i kompensasjon til andelseiere med bad nyere enn 5 år, som kan dokumentere og tilfredsstiller våtromsnorm om badet ikke kan spares. Denne kompensasjonen beregnes ut fra maksimalt 40% av dokumenterte kostnader, med 15% avkortning per år siden renovering.

 

 • Fremdrift. Forventet arbeidsstart vil avhenge av entreprenørs kapasitet, men forventet tidlig 2018

 

 • Varsling. Hver enkelt beboer har møte med entreprenør for å avtale utseende og eventuelle tilvalg i god tid før oppstart i sin oppgang, det foreligger ingen oversikt per nå over når de enkelte oppganger blir tatt, renovering vil pågå hele 2018 og deler av 2019.

 

 • Varighet. Det er estimert 4 til 5 uker per leilighet, alle leiligheter på samme side av en oppgang må tas samtidig. 2-3 første ukene vil man være helt uten vann og avløp, etter det skal kjøkken være mulig å bruke.

 

 • Beboelige. Det vil være mulighet å bo i leiligheten (uten kjøkken), entreprenør vil sette opp toalett og dusj rigg på området og leiligheten vil etter beste evne bli beskyttet for støv men det vil på dagtid være trafikk inn og ut av leilighet, samt til tider mye støy, for de med husdyr er det anbefalt at disse er bortplassert i byggeperioden.

 

 • Tilvalg. Det vil bli satt sammen noen standard løsninger med variert farge osv man kan velge fra, det vil også være mulig i tidligere nevnte møte med entreprenør å velge andre ting mot en ekstra kostnad. Det vil også komme mulighet for å få pris på utvidelse av badets areal for de som ønsker. Allerede utvidede bad vil selvfølgelig bli rehabilitert i samme størrelse uten ekstra kostnad.

Link til kopi av skriv som henger i alle oppganger finner du her

For English or other languages please use google translate or similar services