Styreleder: Rita E. Reistad tlf 40 89 29 80

Nestleder: Nina Matsholdt tlf 41 34 91 17


Styremedlem: Kjell R. Lind tlf 93 03 28 44

Styremedlem: Tommy Cem Gürsel tlf 46 62 06 22


Henvendelser til styret skal skje skriftlig til styrets mailadresse: ovreveitvet@styremail.no eller som brev som legges i styrets postkasse utenfor Veitvetstubben 5.
Styret er å treffe på styrerommet (Veitvetstubben 5) hver torsdag (med mindre det er en helligdag) fra kl. 17.30 – kl. 19.00 hvor vi blant annet selger polletter til vaskeriene.

Post Navigation