I 2021 ble kravet om fysisk oppmøte på generalforsamlinger fjernet fra loven, og styret står nå fritt til å selv bestemme hvordan møtene skal avholdes. Norske boligbyggelags landsforbund skriver på sin nettside: Det er etter hvert blitt ganske vanlig å avholde møtene digitalt, og statistikken har faktisk også vist at det kan gi økt deltakelse fra beboerne. Digitale møter er også kostnadsbesparende og mer tidseffektive.

Styret ønsker å avholde et digitalt årsmøte.
Vi bruker mye tid på å informere beboerne om hva som skjer i borettslaget, printe ut skriv og legge disse i postkassene til 224 andelseiere. Vi mener vi dekker behovet for informasjon til beboerne.
Styret har forespurt forretningsfører Agio om vi kan prøve ut beboerportalen deres, uten ekstra kostnader for borettslaget, dersom det avholdes et digital årsmøte/generalforsamling. Dette har Agio akseptert. Ved bruk av denne, kan andelseiere komme med spørsmål og få svar så lenge møtet pågår, vanligvis i 5 dager.
Fordelen med et digitalt møte, er selvfølgelig at flere kan delta. I fjor fikk vi inn over 100 underskrifter fra andelseiere som ønsket en digital generalforsamling. Det var fra personer som jobbet skift, var bortreist på jobb, ferieavvikling, småbarnsfamilier som manglet barnepass, flere hadde språkproblemer og opplyste at de kunne bruke google translate på et digitalt møte.
Dersom det er andelseiere som ikke kan delta på et digitalt årsmøtet, kan styret forlenge åpningstiden på torsdager når det er pollettsalg, slik at andelseiere kan komme å få hjelp til å delta på det digitale møtet.

Ifølge Borettslagsloven skal det avholdes en fysisk generalforsamling dersom 10% av andelseierne (d.v.s. 23 andelseiere) krever det. Dette på tross av at over 100 andelseiere i borettslaget ønsker et digitalt møte.

Dette til orientering.

Styret

Post Navigation