VAKTMESTER

Ny vaktmestertjeneste i borettslaget trår i kraft 24. april 2023.     

Det er Borettslags-service på Kaldbakken som skal være hos oss 2 dager i  uken. De overtar ansvaret for gressklippingen i sommersesongen etter Bygårdsservice. De vil også ta seg av vårrengjøringen i borettslaget som starter opp så fort grushaugene med is har smeltet.    

 Dersom beboere ønsker kontakt med vaktmester,  videreformidles dette via styret.

Frode Gran service er ansvarlig for manuell/maskinell snømåking og strøing i borettslaget.

Idrettslaget på Veitvet er ansvarlig for flaggheisingen.