VAKTMESTER

Vår vaktmester heter Zam Rasool. Dersom beboere ønsker kontakt med han,  videreformidles dette via styret.

Frode Gran service er ansvarlig for manuell/maskinell snømåking og strøing i borettslaget.

Idrettslaget på Veitvet er ansvarlig for flaggheisingen.