I samband med renoveringen har entreprenør behov for tilgang til noen boder. Hvis disse ikke er merket med navn eller leilighet blir det satt opp skriv i oppgangene. Styret ber i så tilfelle om at alle sjekker sin egen bod. Hvis entreprenør ikke får tak i eier av bod innen rimelig tid blir lås klipt av for å sikre fremdrift av prosjektet.

Styret

Post Navigation