Oslo Politidistrikt

Politiet på Stovner satser på en større samhandling med sine medborgere.
I den forbindelse ønsker vi å informere om en epost-adresse som vi ønsker at våre medborgere skal benytte til innsending av tips/informasjon.

stovner.tips@politiet.no

Denne epost-adressen håndteres daglig av medarbeidere på Stovner politistasjon sitt avsnitt for etterretning og analyse.
Disse medarbeiderne har høy kompetanse på behandling av sensitiv informasjon.
Vi ønsker at tipsere tar direkte kontakt med oss på ovennevnte epost-adresse.
Vi ønsker en lav terskel for å kontakte oss med tips om følgende:
– Mistanke om familievold – herunder vold mot barn
– Mistanke om narkotikakriminalitet
– Mistanke om personer som tilhører eller sympatiserer med voldelige ekstreme grupper
– Mistanke om personer som bedriver vinningskriminalitet
– Mistanke om leiligheter / personer som kan knyttes til menneskehandel / prostitusjon
– Mistanke om barn og ungdom som begår kriminalitet

Vi ønsker at informasjonen skrives med utgangspunkt i følgende:
1. Tipset – skriv så detaljert som mulig om forholdet – hvem, hva, hvor, når, hvordan
2. Ditt fulle navn, epost-adresse og/eller telefonnummer, eller
3. Skriv at du ønsker å være anonym
All informasjon som sendes til vår epost-adresse behandles i tråd med gjeldende lovverk.
Et tips ansees ikke som en anmeldelse.
Alle tips vil bli mottatt og vurdert. Tipseren vil som utgangspunkt få en tilbakemelding om at informasjonen er mottatt.
Ut i fra våre vurderinger kan tips medføre tiltak i deres borettslag.

Akutte hendelser meldes direkte til politiet på telefonnummer 112 (nød) / 02800 (servicetelefon).

Begått kriminalitet anmeldes på vanlig måte via lokal politistasjon.
Ta gjerne kontakt på ovennevnte epost-adresse dersom noe er uklart. Vi ser frem til samarbeidet!
Med vennlig hilsen
Stovner Politistasjon

 

Post Navigation