STYRET MINNER OM:

Hundene skal alltid gå i bånd og passes på av ansvarlig person, samt ikke benytte friarealene i ØVB (les: grøntområdene / lekeplassene) til lufting.

Hundeeier forplikter seg omgående til å fjerne alle eventuelle ekskrementer som dyret legger fra seg innenfor borettslagets område.

Hundeeier er ansvarlig og erstatningspliktig for enhver skade dyret måtte påføre ØVB eller andelseiere i borettslaget, f. eks ved beskadigelse av blomster og grøntanlegg m.m..

Styret     09.07.2020

Post Navigation