Prosjektet er nå ferdigstilt.
USBL har satt sammen en liten oversikt som man finner her.

Garantiperioden på utført arbeid varer fra 2/5-2019 til 1/5-2024
Eventuelle uforutsette hendelser i denne perioden må meldes til sansbygg, enten per telefon 904 01 000 eller per mail post@sansbygg.no
Kontaktes andre for utbedring, risikerer man å måtte dekke dette selv.

Samsvarserklæring og våtromssertifikat vil bli tilgjengelig på www.boligmappa.no i løpet av høsten 

Styret vil minne om at det i dag kl 18.00 er det beboermøte for alle i Veitvetstubben 1 A-C, oppgang venstre side Veitvetstubben 1D og Veitvetveien 7 A-C

 

På møtet vil representant fra entreprenør gå over viktige datoer for deres oppgang, forklare arbeidet videre og utlevere beboermappe. Det er viktig at minst en fra hver leilighet er tilstede.

 

Møtet holdes på Bjerke videregående skole, rett ved Linderud T-Banestasjon

Styret har i desember 2017 signert kontrakt med SansBygg AS for utførelse av våtromsprosjekt.

Arbeidet med selve badene skal starte etter påske, og først ut er Veitvetstubben 3/5 og oppgang 1E. Planen fra entreprenør er at disse skal være ferdig før sommerferien.

For andelseiere i disse oppgangene vil det bli avholdt beboermøte 12. februar hvor entreprenør vil gi informasjon om hvilke datoer som gjelder for den enkelte oppgang.

Det blir også mer informasjon om befaring av bad, utstilling av standard løsning, bytte av lås og tilvalg hvis man ønsker å oppgradere standard på sitt bad.


For oppgangene i Veitvetstubben 1 A-D, 2, 4 og veitvetveien 7 er det planlagt oppstart i August, og ferdigstilling i desember.

Beboermøte for disse blir antagelig avholdt i april mnd, og man får da informasjon om de datoene som gjelder for den enkelte oppgang.


For oppgangene i Veitvetstubben 6, 8 og 10 er det planlagt oppstart i januar 2019 med ferdigstilling før påske.

Beboermøte blir avholdt på senhøst/vinter 2018 hvor man får informasjon om de datoer som gjelder for den enkelte oppgang.

 


Noen vanlige spørsmål styret mottar

 • Sparebad. Dette vil bli etter befaring med entreprenør, men grunnet nye rørstammer som bryter membran er det få, om noen bad som ikke blir rehabilitert, uavhengig av tilstand.
 • Kompensasjon. Som vedtatt på generalforsamling er det vedtatt et tak på 80.000kr i kompensasjon til andelseiere med bad nyere enn 5 år, som kan dokumentere og tilfredsstiller våtromsnorm om badet ikke kan spares. Denne kompensasjonen beregnes ut fra maksimalt 40% av dokumenterte kostnader, med 15% avkortning per år siden renovering.
 • Varighet. Det er estimert 4 til 5 uker per leilighet, alle leiligheter på samme side av en oppgang må tas samtidig. 2-3 første ukene vil man være helt uten vann og avløp, etter det skal kjøkken være mulig å bruke.
 • Beboelige. Det vil være mulighet å bo i leiligheten (uten kjøkken), entreprenør vil sette opp toalett og dusj rigg på området og leiligheten vil etter beste evne bli beskyttet for støv men det vil på dagtid være trafikk inn og ut av leilighet, samt til tider mye støy, for de med husdyr er det anbefalt at disse er bortplassert i byggeperioden.
 • Tilvalg. Det vil bli satt sammen noen standard løsninger med variert farge osv man kan velge fra, det vil også være mulig i tidligere nevnte møte med entreprenør å velge andre ting mot en ekstra kostnad. Det vil også komme mulighet for å få pris på utvidelse av badets areal for de som ønsker. Allerede utvidede bad vil selvfølgelig bli rehabilitert i samme størrelse uten ekstra kostnad.

Som vedtatt på ekstraordinær generalforsamling 24. januar 2017 skal alle vann- og avløpsrør i borettslaget skiftes, dette medfører rehabilitering av alle bad.

I perioden etter vedtaket har styret valg USBL som prosjekt- og byggeleder, de har utarbeidet anbudsdokumenter til entreprenører interessert i å gi tilbud på arbeidet.
I August ble det gjennomført tilbudsbefaring av 4 varierte bad sammen med entreprenører, USBL og byggekomite for å hjelpe entreprenørene se an jobben.
I oktober når pristilbud foreligger kommer Styret med bistand fra USBL til å velge entreprenør.

 

Noen vanlige spørsmål styret mottar

 • Husleieøkning. Alle andelseiere uavhengig av tilstand på bad har fått 700kr i mnd økt husleie, med en forventet ny økning på ca 200kr mnd i 2019

 

 • Sparebad. Dette vil bli etter befaring med entreprenør, men grunnet nye rørstammer som bryter membran er det få, om noen bad som ikke blir rehabilitert, uavhengig av tilstand.

 

 • Kompensasjon. Som vedtatt på generalforsamling er det vedtatt et tak på 80.000kr i kompensasjon til andelseiere med bad nyere enn 5 år, som kan dokumentere og tilfredsstiller våtromsnorm om badet ikke kan spares. Denne kompensasjonen beregnes ut fra maksimalt 40% av dokumenterte kostnader, med 15% avkortning per år siden renovering.

 

 • Fremdrift. Forventet arbeidsstart vil avhenge av entreprenørs kapasitet, men forventet tidlig 2018

 

 • Varsling. Hver enkelt beboer har møte med entreprenør for å avtale utseende og eventuelle tilvalg i god tid før oppstart i sin oppgang, det foreligger ingen oversikt per nå over når de enkelte oppganger blir tatt, renovering vil pågå hele 2018 og deler av 2019.

 

 • Varighet. Det er estimert 4 til 5 uker per leilighet, alle leiligheter på samme side av en oppgang må tas samtidig. 2-3 første ukene vil man være helt uten vann og avløp, etter det skal kjøkken være mulig å bruke.

 

 • Beboelige. Det vil være mulighet å bo i leiligheten (uten kjøkken), entreprenør vil sette opp toalett og dusj rigg på området og leiligheten vil etter beste evne bli beskyttet for støv men det vil på dagtid være trafikk inn og ut av leilighet, samt til tider mye støy, for de med husdyr er det anbefalt at disse er bortplassert i byggeperioden.

 

 • Tilvalg. Det vil bli satt sammen noen standard løsninger med variert farge osv man kan velge fra, det vil også være mulig i tidligere nevnte møte med entreprenør å velge andre ting mot en ekstra kostnad. Det vil også komme mulighet for å få pris på utvidelse av badets areal for de som ønsker. Allerede utvidede bad vil selvfølgelig bli rehabilitert i samme størrelse uten ekstra kostnad.

Link til kopi av skriv som henger i alle oppganger finner du her

For English or other languages please use google translate or similar services

I dag ble det gjennomført tilbuds befaring sammen med entreprenører hvor de fikk se på noen bad så de får dannet seg et bilde av prosjektet.

I oktober når pristilbud er fremlagt vil styret og byggekomité velge entreprenør og komme med mer informasjon.

Det ble avholdt ekstraordinær generalforsamling tirsdag 24/1 hvor agenda var vedtak på rehabilitering av rør og våtrom. Grunnet det arbeidet som må gjøres ved bytte av alle vann- og avløpsrør vil de aller fleste bad måtte nullstilles og bygges opp på nytt fra bunn av.

 

Forslaget fra styret var å gå for tiltak 2 som omfatter alt nødvendig arbeid med å bytte rør og bygge opp baderom, men som også innbefatter en utstyrspakke med ny servantinnredning, blandebatteri for både servant og dusj samt dusjvegger.
Styrets forslag ble vedtatt med 91 mot 22 stemmer av de 113 andelseierne som var tilstede.

 

 

 

 

Kort befattet blir følgende arbeid gjort.

 

 • Gulv rives og bygges opp på nytt med membran og fliser, samt varmekabler
 • Vegger rives og bygges opp på nytt med membran og fliser
 • Himling i tak etableres for å skjule rør og gi plass for å gi plass til spot belysning
 • vann- og avløpsrør i vegg tettes, nye rør etableres inne på bad i skjult stamme
 • Sikringsskap oppgraderes med ny kurs til bad og automatsikringer

Mer informasjon står beskrevet i informasjonshefte som er sendt ut til alle andelseiere.

Fremdriftsplanen er som følger

 • Innhenter tilbud på prosjektstyring
 • Anbuds dokumentasjon lages
 • Priser innhentes fra entreprenør
 • Valg av entreprenør

Styret kommer til å sende ut relevant informasjon, samt avholde informasjonsmøter ved behov/anledning

Vi minner om Ekstraordinær generalforsamling i Øvre Veitvet Borettslag

Tid: 24. januar kl 18

 

OBS : Ekstraordinær generalforsamling holdes på

Linderud skole, Statsråd Mathiesens vei 27

(ikke Bjerke videregående skole hvor informasjonsmøtet var)

skole

 

 

 

 

 

Inngang fra Statsråd Mathiesens vei 27. Inngangen er merket med 9.