Etter flere henvendelser fra andelseiere i Veitvetstubben 6 ble det på generalforsamlingen vedtatt forslag om at disse felles og erstattes med nye, men mindre trær.

 

 

 

 

 

 

Disse er nå kuttet ned, vaktmester jobber med bortkjøring av kvist og frese vekk stubber.
Styret jobber med avklaring på hvilken type tre som skal plantes, samt når det er best at disse kommer på plass.

Post Navigation