fra Ragn Sells


kommer onsdag 26. april 2023 kl. 18.00.

Dette kan kastes:
Trevirke
Papir/papp
Plast
Porselen
Keramikk
Møbler
Klær
Glass
Isopor

Dette kan IKKE kastes:
Farlig avfall (maling, batterier Metall impregnert trevirke, gulvbelegg)
Elektrisk- og elektronisk avfall
Dekk
Matavfall
Flytende avfall
Jord, stein, tegl, fyllmasse, betong
Forurensede masser
Gips
Isolasjon

Ved feilsortering vil borettslaget bli belastet ekstra! Det kan bli dyrt for oss!

Det er ikke tillatt og kaste avfall i sorte sekker.

Alt av elektrisk- og elektronisk avfall
skal legges i de grønne «burene» som
blir satt opp utenfor Veitvetstubben 4 og 10.

Beboerne bes hjelpe til med å kaste tingene sine i komprimatorbilen.

IKKE SETT UT TING SOM SKAL KASTES FØR TIRSDAG KVELD! Vi ønsker å unngå at fremmede personer kommer og roter i sakene, og søpler til for oss.

Styret

Post Navigation