Informasjon om generalforsamling 6.mai skal være sendt ut fra OBOS, i den sammenheng minner vi om at forslag som ønskes behandlet må være styret i hende senest 1 mars 2020

For å sikre en effektiv og god behandling av saker som ønskes behandlet av generalforsamlingen må det:

  • gå klart frem at saken ønskes behandlet av generalforsamlingen
  • formuleres et konkret forslag til vedtak som det kan stemmes over

Forslag kan sendes per epost til kontakt@ovreveitvet.no eller til styrets postkasse ved Veitvetstubben 5

Post Navigation