Ordinær generalforsamling vil bli avholdt 9. mai 2016

I forkant av møtet vil du motta en formell innkalling med informasjon om klokkeslett og lokasjon.

Forslag som ønskes behandlet må være styret i hende senest 1. mars

Forslag sendes til ovreveitvet@styrerommet.net eller styrets postkasse utenfor Veitvetstubben 6A

Post Navigation