Øvre Veitvet Borettslag vil avholde ordinær generalforsamling

  1. mai 2015

I forkant av møtet vil du motta en formell innkalling med informasjon om klokkeslett og hvor møtet skal avholdes.

Forslag som andelseier ønsker behandlet på generalforsamlingen må være styret i hende senest 5. mars 2015.

For å sikre en effektiv og god behandling av saker som ønskes fremlagt for generalforsamlingen er det ønskelig at:

  • det går klart frem at saken ønskes behandlet på generalforsamlingen,
  • forslagsstiller formulerer et konkret forslag til vedtak.

 

Forslag kan leveres i borettslagets postkasse som du finner i oppgang:

Veitvetstubben 6 A, merket Øvre Veitvet Borettslag/styret

 

Eller det kan sendes e-post til: ovreveitvet@styrerommet.net

Post Navigation