Styremedlem Hassane Hadui er vedlikeholdsansvarlig og er å treffe på telefon 912 85 109.

Post Navigation