Styret vil påminne om regler for bruk av vaskemaskin i egen leilighet og fellesvaskeri

Bruk av vaskemaskin/tørketrommel i fellesvaskeri og leilighet er tillatt fra 07.00 til kl 21:30 på hverdager
og til kl 18:00 på lørdager og fra kl 12:00 til 18:00 på søndager. Det er forbudt å bruke
vaskemaskin/tørketrommel på offentlige fri- og helligdager.

Post Navigation