Forretningsfører har informert styret om at dersom andelseiere tar kontakt med dem direkte på mail eller pr telefon, så faktureres borettslaget for disse henvendelsene.

Minner om at alle henvendelser skal skje skriftlig til styret.

Dette til orientering.

Styret

03.03.2021

Post Navigation