Grunnet akutt vannlekkasje vil vannet bli borte i Veitvetstubben 6, 8/10 noen timer lørdag ettermiddag/kveld.

Post Navigation