Reservering av vaske tid foretas på lås-tavlen i vaskeriet.

Vennligst respekter vasketidene andre har satt opp.

 

Med hilsen

Styret i ØVB

 

Post Navigation