Styret har i desember 2017 signert kontrakt med SansBygg AS for utførelse av våtromsprosjekt.

Arbeidet med selve badene skal starte etter påske, og først ut er Veitvetstubben 3/5 og oppgang 1E. Planen fra entreprenør er at disse skal være ferdig før sommerferien.

For andelseiere i disse oppgangene vil det bli avholdt beboermøte 12. februar hvor entreprenør vil gi informasjon om hvilke datoer som gjelder for den enkelte oppgang.

Det blir også mer informasjon om befaring av bad, utstilling av standard løsning, bytte av lås og tilvalg hvis man ønsker å oppgradere standard på sitt bad.


For oppgangene i Veitvetstubben 1 A-D, 2, 4 og veitvetveien 7 er det planlagt oppstart i August, og ferdigstilling i desember.

Beboermøte for disse blir antagelig avholdt i april mnd, og man får da informasjon om de datoene som gjelder for den enkelte oppgang.


For oppgangene i Veitvetstubben 6, 8 og 10 er det planlagt oppstart i januar 2019 med ferdigstilling før påske.

Beboermøte blir avholdt på senhøst/vinter 2018 hvor man får informasjon om de datoer som gjelder for den enkelte oppgang.

 


Noen vanlige spørsmål styret mottar

  • Sparebad. Dette vil bli etter befaring med entreprenør, men grunnet nye rørstammer som bryter membran er det få, om noen bad som ikke blir rehabilitert, uavhengig av tilstand.
  • Kompensasjon. Som vedtatt på generalforsamling er det vedtatt et tak på 80.000kr i kompensasjon til andelseiere med bad nyere enn 5 år, som kan dokumentere og tilfredsstiller våtromsnorm om badet ikke kan spares. Denne kompensasjonen beregnes ut fra maksimalt 40% av dokumenterte kostnader, med 15% avkortning per år siden renovering.
  • Varighet. Det er estimert 4 til 5 uker per leilighet, alle leiligheter på samme side av en oppgang må tas samtidig. 2-3 første ukene vil man være helt uten vann og avløp, etter det skal kjøkken være mulig å bruke.
  • Beboelige. Det vil være mulighet å bo i leiligheten (uten kjøkken), entreprenør vil sette opp toalett og dusj rigg på området og leiligheten vil etter beste evne bli beskyttet for støv men det vil på dagtid være trafikk inn og ut av leilighet, samt til tider mye støy, for de med husdyr er det anbefalt at disse er bortplassert i byggeperioden.
  • Tilvalg. Det vil bli satt sammen noen standard løsninger med variert farge osv man kan velge fra, det vil også være mulig i tidligere nevnte møte med entreprenør å velge andre ting mot en ekstra kostnad. Det vil også komme mulighet for å få pris på utvidelse av badets areal for de som ønsker. Allerede utvidede bad vil selvfølgelig bli rehabilitert i samme størrelse uten ekstra kostnad.

Post Navigation