Generalforsamling for 2020 er nå ferdig og nytt styre er valgt.

Kontaktinformasjon i oppganger blir oppdatert fortløpende.

Ny styreleder er Marion Monsrud, mailadr:

ovreveitvet@styrerommet.no

Post Navigation