De som ønsker å registrere seg for bruk av de nye ladestasjonene, må sende en mail til styret ovreveitvet@styremail.no og søke om tilgang. De vil da motta en brukerveiledning med informasjon om registrering.
Pris per kWh = kr. 4,20 (Prisendring fom 02.11.22).
Minuttpris etter 4 timer = kr. 0,33,- (kr. 20,- per time).
Man kan lade bilen i opptil 4 timer. Dersom bilen ikke flyttes etter denne tiden, påløper det en ekstraavgift på kr 20,- pr time.

Betalingskortet som man registrerer, vil automatisk bli belastet den 10. i hver måned for ladeforbruket.

Post Navigation