Styret får stadig melding om at beboere kaster eget søppel, eller setter igjen gjenstander i konteinerne Sansbygg bruker i vårtromsprosjektet.

Dette må opphøre, det er kun Sansbygg som får benytte disse konteinerne og ekstrakostnaden dette medfører blir fakturert borettslaget. Det kan bli snakk om store bøter hvis returnert avfall ikke er korrekt sortert.

Søppel skal kun kastes i avfallsbrønn, er det full er det 4 andre tilgjengelig.
Gjenstander som ikke kan kastes i avfallsbrønnen må oppbevares i egen leilighet/bod frem til det kommer komprimatorbil, eller leveres på Haraldrud gjenbruksstasjon.

Styret minner om at det ikke er tillatt å oppebevare ting i kjellergangene, og sykkelbod er kun for sykler og barnevogner.

Post Navigation