Styret får stadig melding om at beboere kaster eget søppel, eller setter igjen gjenstander i konteinerne Sansbygg bruker i vårtromsprosjektet.

Dette må opphøre, det er kun Sansbygg som får benytte disse konteinerne og ekstrakostnaden dette medfører blir fakturert borettslaget. Det kan bli snakk om store bøter hvis returnert avfall ikke er korrekt sortert.

Post Navigation