I forbindelse med at vi har en avtale med Norsk Brannvern, vil de gjennomføre en befaring hos oss mellom klokken 17:00 og 21:00.

 

Onsdag 27. september besøkes:

Veitvetstubben 1, 2, 3 og 4.

Mandag 02. oktober besøkes:

Veitvetstubben 5, 6, 8, 10 og Veitvetveien 7

Dersom man ikke har mulighet til å være hjemme denne kvelden vil de komme tilbake:

Onsdag 04. oktober mellom kl. 17:00 og 21:00.

 

Norsk Brannvern vil foreta en kartlegging av brannsikkerheten og utføre enkle kontroller. Teste, samt bytte batteri i røykvarslere og utføre enkel kontroll av slukker. Dette er en del av styrets systematiske HMS-arbeid for økt brannsikkerhet for alle beboere.

Styret minner om at andelseier i henhold til vedtekter, punkt 5-2 (4) må gi adgang til leiligheten for borettslagets representant så vedlikeholdsplikt kan overholdes.

Det er viktig at Norsk Brannvern får kommet innom samtlige boenheter.

Post Navigation